Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko (LB) valdyba patvirtino Kredito įstaigoms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui.Dokumente pateiktos naujos Pinigų plovimo prevencijos įstatymo ir su juo suderintų poįstatyminių aktų nuostatos.

1. Lietuvos banko (LB) valdyba patvirtino Kredito įstaigoms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui.

Dokumente pateiktos naujos Pinigų plovimo prevencijos įstatymo ir su juo suderintų poįstatyminių aktų nuostatos. Jos numato griežtesnį kredito įstaigų klientų tapatybės nustatymą, reikalauja ypatingą dėmesį kreipti į įtartinas operacijas pinigais. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas kredito įstaigų klientams iš valstybių bei teritorijų, kurios nebendradarbiauja pinigų plovimo prevencijos srityje ir gali būti susijusios su terorizmo finansavimu.

Rengiant nurodymus kredito įstaigoms atsižvelgta į 40 naujų tarptautinės kovos su pinigų plovimu institucijos FATF (angl. Financial Action Task Force) rekomendacijų.

Naujieji nurodymai skirti bankams ir kitoms kredito įstaigoms, turinčioms Lietuvos banko išduotą licenciją, bei šalyje veikiantiems užsienio kredito įstaigų skyriams (filialams).

Kredito įstaigos privalo nustatyti kliento arba jo atstovo tapatybę, jeigu jo atliekamos vienkartinės operacijos su pinigais suma viršija 50 tūkstančių litų (ją atitinkančią sumą užsienio valiuta). Tapatybė taip pat turi būti nustatoma, jeigu tokią sumą viršija kliento atliekamos kelios tarpusavyje susijusios operacijų pinigais, arba atliekant vienkartinį grynųjų pinigų keitimą iš vienos valiutos į kitą keičiamų grynųjų pinigų suma viršija 20 tūkstančių litų (ją atitinkančią sumą užsienio valiuta).

Nustačiusi, kad klientas ketina atlikti įtartiną operaciją pinigais, kredito įstaiga privalo ją sustabdyti ir informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) prie Vidaus reikalų ministerijos.

Kredito įstaigos turi sudaryti padidintos rizikos klientų sąrašą. Kaip iki šiol, ypatingą dėmesį siūloma kreipti į klientus iš valstybių, esančių FATF sudarytame nebendradarbiaujančių valstybių ir teritorijų sąraše, bei jų ar jų naudai atliekamas operacijas pinigais. Taip pat dėmesys turi būti kreipiamas į klientus iš valstybių, kuriose netaikomos arba netinkamai taikomos FATF rekomendacijos.

Ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas ir į tai, ar kredito įstaigos klientas nėra įtrauktas į konsoliduotą sąrašą asmenų, įmonių ir įstaigų, kurioms taikomos Europos Sąjungos finansinės sankcijos. Šiame sąraše yra ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nurodyti asmenys bei organizacijos, susijusios su terorizmu.

Pirmąsias metodines rekomendacijas kredito įstaigoms dėl pinigų plovimo prevencijos Lietuvos bankas patvirtino 1999 metais.

Patvirtinus Kredito įstaigoms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2002 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 134 „Dėl pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų kredito įstaigoms“. 

2. Lietuvos banko valdyba nutarė papildyti Lietuvos banko interneto svetainėje pateikiamą informaciją apie šalies bankų sistemos likvidumo būklę. Viena iš naujovių - bus skelbiama 7 kalendorinių dienų ir viso privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio vidutinio bankų sistemos atsargų litais pertekliaus (trūkumo) prognozė.

Nuo 2000 metų lapkričio mėnesio Lietuvos banko interneto svetainėje kasdien skelbiama informacija apie bankų atsargas ir išleistus į apyvartą grynuosius pinigus.

Be atsargų prognozės bus skelbiama informacija apie bankų sistemos privalomąsias atsargas, bankų sistemos atsargų litais atsiskaitymų sąskaitose Lietuvos banke vidurkį per praėjusiais privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dienas ir sumą paskutinę praėjusią darbo dieną bei atsargų dienos pokyčio veiksnius.

Tokie duomenys bus skelbiami kiekvieną darbo dieną ne vėliau kaip iki 10 val.

Panašią informaciją apie euro zonos bankų atsargas skelbia ir Europos centrinis bankas.

Šis nutarimas įsigalios nuo 2005 metų sausio 24 dienos. Jis priimtas siekiant, kad informacija apie autonominius bankų atsargų veiksnius ir atsargų prognozę padidintų tarpbankinės rinkos stabilumą. 

3. Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti 50 litų sidabro proginę monetą, skirtą Kuršių nerijai (UNESCO pasaulio paveldas), mokėjimo ir atsiskaitymo priemone. Į apyvartą ji bus išleista šių metų gruodžio 15 dieną.

Šių monetų grafinių (meninių) projektų ir gipsinių modelių autorius yra dailininkas Rytas Jonas Belevičius.

Kuršių nerijai skirtų monetų tiražas – 2000 vienetų. Jos nukaldintos valstybės įmonėje „Lietuvos monetų kalykla”. 

4. Lietuvos banko valdyba išklausė akcinės bendrovės „NORD/LB Lietuva” pateiktą informaciją ir neprieštaravo Daivos Žymančienės skyrimui šio banko Lazdijų skyriaus vadove. D. Žymančienė bankuose dirba nuo 1993 metų vasaros.