Lietuvos bankas
2010-09-22

Šių metų spalio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 20,1 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 525,4 mln. litų arba 2,7 procento. Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 219,6 mln. litų arba 2,0 procento ir spalio mėn. pabaigoje

Šių metų spalio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 20,1 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 525,4 mln. litų arba 2,7 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 219,6 mln. litų arba 2,0 procento ir spalio mėn. pabaigoje buvo lygus 11,3 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje padidėjo 93,9 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais – 125,7 mln. litų.

Kvazipinigai per spalio mėnesį padidėjo 305,8 mln. litų arba 3,6 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 8,8 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 197,7 mln. litų, iš jų nefinansinių įmonių indėliai padidėjo 115,9 mln. litų, o fizinių asmenų – 87,1 mln. litų. Antroji kvazipinigų sudedamoji dalis – indėliai užsienio valiutomis – padidėjo 108,1 mln. litų ir šį padidėjimą nulėmė nefinansinių įmonių šių indėlių padidėjimas 140,1 mln. litų.

Pagrindinių P2 priešinių – grynojo užsienio turto ir vidaus kredito kaita spalio mėn. buvo priešingų krypčių. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 85,2 mln. litų arba 1,3 procento iki 6,6 mlrd. litų. Vidaus kreditas padidėjo 637,0 mln. litų arba 3,9 procento ir spalio mėn. pabaigoje buvo lygus 16,9 mlrd. litų. Spalio mėnesį žymiai padidėjo kreditas privačiam sektoriui – 539,2 mln. litų, iš jo kreditas nefinansinėms įmonėms padidėjo 381,0 mln. litų, o fiziniams asmenims – 157,5 mln. litų. Grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams per mėnesį padidėjo 126,7 mln. litų.

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 092004 10Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 723,46 638,2-85,2-1,3
Užsienio turtas13 297,513 036,0-261,5-2,0
Įsipareigojimai užsieniui6 574,16 397,9-176,3-2,7
VIDAUS KREDITAS16 296,516 933,5637,03,9
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-693,3-566,5126,718,3
Pretenzijos vietiniams valdymo organams402,1407,95,71,4
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

91,289,7-1,5-1,7
Pretenzijos privačiam sektoriui14 580,215 119,4539,23,7
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 916,21 883,1-33,1-1,7
PINIGAI11 115,411 335,0219,62,0
Pinigai apyvartoje4 848,04 941,993,91,9
Indėliai iki pareikalavimo6 267,36 393,0125,72,0
KVAZIPINIGAI8 485,88 791,6305,83,6
Indėliai užsienio valiutomis4 070,54 178,6108,12,7
Terminuotieji ir taupomieji indėliai4 415,34 613,0197,74,5
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)3 418,83 445,126,30,8

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.