Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba apsvarstė 2004 metų rugpjūčio 30 - rugsėjo 24 dienomis atlikto uždarosios akcinės bendrovės Sampo bankas inspektavimo rezultatus.

1. Lietuvos banko valdyba apsvarstė 2004 metų rugpjūčio 30 – rugsėjo 24 dienomis atlikto uždarosios akcinės bendrovės Sampo bankas inspektavimo rezultatus.

Sampo bankas įpareigotas iki 2004 metų gruodžio 15 dienos pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus, tarp jų – dėl banko Abejotinų aktyvų vertinimo, grupavimo ir specialiųjų atidėjimų sudarymo tvarkos, dėl Lietuvos banko valdybos patvirtintų Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių vykdymo.

2. Lietuvos banko valdyba apsvarstė 2004 metų rugpjūčio 30 – spalio 1 dienomis atlikto akcinės bendrovės Ūkio bankas inspektavimo rezultatus.

Ūkio bankas įpareigotas iki 2005 metų sausio 31 dienos pašalinti Lietuvos banko inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir Ūkio banko veiklos trūkumus, tarp jų – dėl banko vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo, dėl banko Abejotinų aktyvų vertinimo ir grupavimo taisyklių, dėl banko suteiktų paskolų grupavimo ir specialiųjų atidėjimų joms. Bankui nurodyta tobulinti operacinės rizikos valdymo sistemą.

Ūkio bankas taip pat įpareigotas parengti inspektavimo metu nustatytų trūkumų pašalinimo planą. Šis dokumentas turi būti pateiktas Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentui.

3. Lietuvos banko valdyba apsvarstė Lietuvos banko 2005 metų biudžeto projektą ir nutarė tikslinti kai kurių numatomų išlaidų pozicijas.