Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. Šių metų rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 17,4 mln. litų ir sudarė 201,8 mln. litų. Tai daugiausia lėmė

Einamosios sąskaitos balansas.

Šių metų rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 17,4 mln. litų ir sudarė 201,8 mln. litų. Tai daugiausia lėmė sumažėjęs teigiamas paslaugų balansas. Išankstiniais vertinimais (remiantis mėnesių duomenimis), 2004 m. trečiojo ketvirčio ESD sudarė 885,9 mln. litų, arba 5,4 procento šio ketvirčio BVP (įverčio).* 2004 m. pirmojo ir antrojo ketvirčių ESD sudarė atitinkamai 9 ir 10,8 procento, 2003 m. trečiojo ketvirčio – 5,0 procento BVP.

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2004 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., prekių eksportas padidėjo 12,3 procento, o importas – 7 procentais. Palyginti su 2003 m. rugsėjo mėn., prekių eksportas padidėjo net 27,2 procento, o prekių importas – 11,9 procento. Tačiau, nepaisant spartesnių prekių eksporto augimo tempų, šių metų trečiojo ketvirčio užsienio prekybos deficitas, palyginti su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo 152,3 mln. litų.

2004 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., paslaugų eksportas (daugiausia dėl sumažėjusio kelionių paslaugų eksporto) sumažėjo 13 procentų, o paslaugų importas (dėl padidėjusio transporto paslaugų importo) – 10 procentų. Rugsėjo mėn. bendras teigiamas paslaugų balansas sumažėjo 33,5 mln. litų ir sudarė 109,5 mln. litų. Palyginti su 2003 m. rugsėjo mėn., paslaugų eksportas padidėjo 10,2 procento, o paslaugų importas – 18,4 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 17,8 mln. litų.

2004 m. rugsėjo mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 133,3 mln. litų (rugpjūčio mėn. buvo 126,7 mln. litų), o šalies ūkio subjektų gautos pajamos (už jų investicijas užsienyje) – 39,3 mln. litų (rugpjūčio mėn. buvo 44,4 mln. litų). Dėl šių priežasčių, bendras neigiamas pajamų balansas, palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 8,1 mln. litų (sudarė 60,1 mln. Lt). Palyginti su 2003 m. rugsėjo mėn., šis balansas sumažėjo 117 mln. litų.*

Dėl padidėjusių fizinių asmenų piniginių lėšų pervedimų iš užsienio ir pervedimų iš ES paramos fondų rugsėjo mėn. einamųjų pervedimų balansas, palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 30,4 mln. litų (sudarė 11,7 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2004 m. rugsėjo mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, bendras grynasis investicijų srautas Lietuvoje buvo neigiamas (-236,8 mln. Lt), t.y. rodė bendrus grynuosius mokėjimus nerezidentams. Lėšos kapitalo sąskaitoje kartu su grynosiomis tiesioginėmis užsienio investicijomis dengė 61 procentą rugsėjo mėn. einamosios sąskaitos deficito.

2004 m. rugsėjo mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo teigiamas (119,9 mln. Lt). Tai lėmė nerezidentų reinvesticijos ir kito kapitalo investicijos. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos rugsėjo mėn. sudarė 106,3 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas rugsėjo mėn. buvo teigiamas (116,4 mln. Lt). Tai lėmė šalies komercinių banko investicijų į nerezidentų trumpalaikius skolos vertybinius popierius sumažėjimas bei padidėjusios nerezidentų investicijos į nuosavybės vertybinius popierius.

Priešingai nei tiesioginių užsienio investicijų ir investicijų portfelio srautas, kitų užsienio investicijų grynasis srautas Lietuvoje rugsėjo mėn. buvo neigiamas (-477,5 mln. Lt). Tai lėmė Lietuvos banko sudarytų atpirkimo sandorių su nerezidentais sumažėjimas, nerezidentų indėlių Lietuvos banke sumažėjimas bei valstybės vardu gautų užsienio paskolų sumažėjimas.

2004 m. rugsėjo mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos sumažėjo. Jų neigiamas srautas mokėjimų balanse buvo 473,7 mln. litų. Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo priežastys buvo tos, kad 268,2 mln. litų sumažėjo Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais ir kad nerezidentai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos už 200,3 mln. litų. Atsargas taip pat mažino Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su komerciniais bankais (40 mln. Lt) ir su centrinės valdžios institucijomis (12,6 mln. Lt).

* Sudarant 2004 m. trečiojo ketvirčio šalies mokėjimų balansą, mėnesių duomenys bus koreguojami.