Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 393,2 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 393,2 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 269,3, 100,9 ir 24,6 mln. litų. Pagrindinė pinigų atsargos padidėjimo priežastis buvo ta, kad Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos už 390,9 mln. litų.

Spalio mėnesį užsienio turtas padidėjo 26,9 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo 205,8 mln. litų.

 Lietuvos banko balansas

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 092004 10Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 401,29 428,126,90,3
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
4,14,1--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
11,110,9-0,2-1,6
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,9-0,0-0,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS251,8249,1-2,7-1,1
IŠ VISO TURTO9 678,19 702,124,00,2
PINIGŲ ATSARGA6 303,56 696,6393,26,2
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 286,15 387,1100,91,9
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI214,633,0-181,6-84,6
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 328,02 122,2-205,8-8,8
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,329,30,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS754,4785,330,94,1
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI48,435,6-12,8-26,4
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 678,19 702,124,00,2

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 092004 10Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
83,475,4-8,0-9,6

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.