Lietuvos bankas
2010-09-22

Šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 19,6 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 83,6 mln. litų arba 0,4 procento. Pinigų kiekis P1 per rugsėjį sumažėjo 44,7 mln. litų arba 0,4 procento ir rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygus 11,1 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys - pinigai apyvartoje

Šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 19,6 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 83,6 mln. litų arba 0,4 procento.

Pinigų kiekis P1 per rugsėjį sumažėjo 44,7 mln. litų arba 0,4 procento ir rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygus 11,1 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje padidėjo 24,7 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais sumažėjo 69,5 mln. litų, iš jų nefinansinių įmonių šie indėliai sumažėjo 70,3 mln. litų.

Kvazipinigai per rugsėjo mėnesį padidėjo 128,3 mln. litų arba 1,5 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 8,5 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį sumažėjo 98,4 mln. litų., iš jų nefinansinių įmonių indėliai sumažėjo 190,7 mln. litų, o fizinių asmenų ir kitų institucijų indėliai atitinkamai padidėjo 51,0 ir 41,2 mln. litų. Antroji kvazipinigų sudedamoji dalis – indėliai užsienio valiutomis – padidėjo 226,7 mln. litų ir šį padidėjimą nulėmė nefinansinių įmonių indėlių padidėjimas 223,0 mln. litų.

Pagrindinių P2 priešinių – grynojo užsienio turto ir vidaus kredito kaita rugsėjo mėn. buvo priešingų krypčių. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 277,2 mln. litų arba 4,0 procento iki 6,7 mlrd. litų. Vidaus kreditas padidėjo 459,2 mln. litų arba 2,9 procento ir rugsėjo mėn. pabaigoje buvo lygus 16,3 mlrd. litų. Rugsėjo mėnesį žymiai padidėjo kreditas privačiam sektoriui – 486,0 mln. litų, iš jo kreditas nefinansinėms įmonėms padidėjo 291,6 mln. litų, o fiziniams asmenims – 189,8 mln. litų. Grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams per mėnesį sumažėjo 42,4 mln. litų.

 Pinigų apžvalga

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 082004 09Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 000,66 723,4-277,2-4,0
Užsienio turtas13 589,213 297,5-291,7-2,1
Įsipareigojimai užsieniui6 588,76 574,1-14,5-0,2
VIDAUS KREDITAS15 837,316 296,5459,22,9
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-650,9-693,3-42,4-6,5
Pretenzijos vietiniams valdymo organams393,6402,18,52,2
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

95,591,2-4,2-4,4
Pretenzijos privačiam sektoriui14 094,314 580,2486,03,4
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 904,91 916,211,30,6
PINIGAI11 160,111 115,4-44,7-0,4
Pinigai apyvartoje4 823,34 848,024,70,5
Indėliai iki pareikalavimo6 336,86 267,3-69,5-1,1
KVAZIPINIGAI8 357,58 485,8128,31,5
Indėliai užsienio valiutomis3 843,84 070,5226,75,9
Terminuotieji ir taupomieji indėliai4 513,64 415,3-98,4-2,2
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)3 320,33 418,898,43,0

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.