Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Leista uždarajai akcinei bendrovei Sampo bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su banko pavadinimo, akcijų suteikiamų teisių, banko organų kompetencijos, jų narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos pasikeitimu.Taip pat pakeista uždarajai akcinei bendrovei Sampo bankui Lietuvos banko (LB) valdybos išduota banko

1. Leista uždarajai akcinei bendrovei Sampo bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su banko pavadinimo, akcijų suteikiamų teisių, banko organų kompetencijos, jų narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos pasikeitimu.

Taip pat pakeista uždarajai akcinei bendrovei Sampo bankui Lietuvos banko (LB) valdybos išduota banko licencija į banko licenciją, kurioje nurodytas naujas banko pavadinimas – akcinė bendrovė Sampo bankas.

2. Nutarta neišduoti licencijos kredito unijos ,,Žemaičių turtas“ veiklai. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad unijos įstatai prieštarauja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 17 straipsniui.

3. Išklausyta informacija apie kredito unijų inspektavimo, vykusio 2004 m. III-aje ketvirtyje, rezultatus.

Šiame ketvirtyje bendrasis inspektavimas atliktas šešiose kredito unijose: Palangos, „Ūkininkų taupa“, Jurbarko, Skuodo, Prienų ir Radviliškio. Taip pat atliktas vienas tikslinis inspektavimas kredito unijoje „Žemdirbio gerovė“.

Visų III-iąjį ketvirtį inspektuotų kredito unijų inspektavimo ataskaitose buvo pateikti nurodymai ir terminai trūkumų pašalinimui. Kredito unijos laiku informuoja LB apie inspektavimo atskaitose nurodytų trūkumų šalinimą.