Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 151,8 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis sumažėjo 163,4 ir 18,3 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 29,2 mln. litų. Pinigų atsargą 55,5

Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 151,8 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis sumažėjo 163,4 ir 18,3 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 29,2 mln. litų. Pinigų atsargą 55,5 mln. litų mažino operacijos su nerezidentais, 44,8 mln. litų mažino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 21,8 mln. litų daugiau nei nupirko.

Rugsėjo mėnesį užsienio turtas sumažėjo 523,2 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai padidėjo 32,2 mln. litų.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 082004 09Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 924,49 401,2-523,2-5,3
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
4,14,1--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
11,111,1-0,0-0,2
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,90,00,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS252,0251,8-0,2-0,1
IŠ VISO TURTO10 201,59 678,1-523,4-5,1
PINIGŲ ATSARGA6 455,36 303,5-151,8-2,4
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 256,95 286,129,20,6
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI618,4214,6-403,7-65,3
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 295,82 328,032,21,4
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,229,30,10,3
KAPITALO SĄSKAITOS772,6754,4-18,2-2,4
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI30,248,418,260,1
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ10 201,59 678,1-523,4-5,1

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 082004 09Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
88,783,4-5,4-6,0

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.