Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. Šių metų rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., gerokai sumažėjęs užsienio prekybos deficitas, atitinkamai sumažino šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitą. 2004 m. rugpjūčio mėn. einamosios

Einamosios sąskaitos balansas.

Šių metų rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., gerokai sumažėjęs užsienio prekybos deficitas, atitinkamai sumažino šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitą. 2004 m. rugpjūčio mėn. einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 184,4 mln. litų. Palyginti su 2004 m. liepos mėn., ESD sumažėjo net 315,4 mln. litų, o, palyginti su 2003 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 242 mln. litų.

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2004 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., prekių eksportas padidėjo 3 procentais, o importas sumažėjo 9,7 procento. Tačiau, palyginti su 2003 m. rugpjūčio mėn. duomenimis, prekių eksportas didėjo lėčiau negu importas. Šis padidėjimas sudarė atitinkamai 15,1 ir 22,4 procento.

2004 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., paslaugų eksportas padidėjo mažiau negu paslaugų importas (atitinkamai 15 ir 22,4 procento), todėl teigiamas paslaugų balansas sumažėjo 7,3 mln. litų ir sudarė 143 mln. litų. Palyginti su 2003 m. rugpjūčio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 12,8 procento, o paslaugų importas – 43,9 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 78,8 mln. litų.

2004 m. rugpjūčio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 128 mln. litų, t.y. beveik tiek pat, kiek buvo liepos mėn. Dėl to, kad sumažėjo darbo pajamos (10,4 mln. Lt), padidėjo bendras neigiamas pajamų balansas (sudarė 52,1 mln. Lt). Palyginti su 2003 m. rugpjūčio mėn., šis balansas sumažėjo 21,1 mln. litų.

2004 m. rugpjūčio mėn. didesnė lėšų, gautų iš ES struktūrinių fondų, dalis buvo skirta investiciniams projektams Lietuvoje vykdyti, t.y. įtraukta į mokėjimų balanso kapitalo (o ne einamąją) sąskaitą. Kadangi įmokos į ES biudžetą rugpjūčio mėn. (kaip ir liepos mėn.) išliko panašios, einamųjų pervedimų balansas, palyginti su liepos mėn., sumažėjo 111,7 mln. litų ir buvo neigiamas (-18,7 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2004 m. rugpjūčio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, bendras šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas ir nerezidentų investicijų srautas Lietuvoje rodė bendras grynąsias įplaukas (600,4 mln. Lt), iš kurių 14,1 mln. litų sudarė lėšos (parodytos kapitalo sąskaitoje), gautos iš ES struktūrinių fondų, skirtos investiciniams projektams Lietuvoje finansuoti. Lėšos kapitalo sąskaitoje kartu su grynosiomis tiesioginėmis užsienio investicijomis dengė 57,4 procento rugpjūčio mėn. einamosios sąskaitos deficito.

2004 m. rugpjūčio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo teigiamas (97,7 mln. Lt). Tai lėmė nerezidentų investicijos į akcinį kapitalą ir reinvesticijos. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos rugpjūčio mėn. sudarė 91,7 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas rugpjūčio mėn. buvo teigiamas (338,9 mln. Lt). Tai lėmė šalies komercinių banko investicijų į nerezidentų skolos vertybinius popierius sumažėjimas.

Teigiamas buvo ir rugpjūčio mėn. kitų investicijų grynasis srautas (147,1 mln. Lt). Šių investicijų įplaukas lėmė Lietuvos banko sudaryti sandoriai su nerezidentais ir šalies komercinių bankų iš nerezidentų gautos paskolos.

2004 m. rugpjūčio mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo. Jų srautas mokėjimų balanse buvo 313,5 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastis buvo  Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Atsargas taip pat didino užsienio valiutų kursų kilimas lito atžvilgiu (13,3 mln. Lt), dėl perkainojimo padidėjusi aukso atsargų vertė (10,4 mln. Lt) ir Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.

Oficialiąsias tarptautines atsargas 25,8 mln. litų sumažino Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su centrinės valdžios institucijomis ir sumažėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis.