Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Atsižvelgiant į kredito unijoje „Žemdirbio gerovė“ atlikto tikslinio inspektavimo rezultatus, nutarta laikinai atšaukti leidimą kredito unijai teikti savitarpio paskolas kredito unijos nariams ir įpareigoti ją iki 2005 m. sausio 1 d. užtikrinti Lietuvos banko (LB) nustatyto kapitalo pakankamumo norm

1. Atsižvelgiant į kredito unijoje „Žemdirbio gerovė“ atlikto tikslinio inspektavimo rezultatus, nutarta laikinai atšaukti leidimą kredito unijai teikti savitarpio paskolas kredito unijos nariams ir įpareigoti ją iki 2005 m. sausio 1 d. užtikrinti Lietuvos banko (LB) nustatyto kapitalo pakankamumo normatyvo vykdymą bei LB siunčiamos Kapitalo pakankamumo ataskaitos sudarymo teisingumą.

2. Atsižvelgiant į tai, kad Ignalinos kredito unija vykdė LB valdybos nustatytą (13 proc.) kapitalo pakankamumo normatyvą ir susigrąžino poveikio priemonės galiojimo laikotarpio suteiktas savitarpio paskolas kredito unijos nariams, nutarta atšaukti Ignalinos kredito unijai taikytą poveikio priemonę.

3. Nutarta pakeisti anksčiau patvirtintus 50 Lt proginės monetos, skirtos Kernavei (iš serijos ,,Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“) grafinius (meninius) projektus. To paties autoriaus Giedriaus Paulausko pakeistuose sukurtuose Kernavei skirtos monetos grafiniuose projektuose pateikta papildoma informacija apie tai, kad Kernavė yra įtraukta į Pasaulio paveldo sąrašą (toks sprendimas buvo priimtas 2004 m. birželio 28 d. – liepos 7 d. Kinijoje vykusioje UNESCO Pasaulio paveldo sesijoje).

Kernavei skirtą proginę monetą numatyta išleisti 2005 m, I ketvirtyje.

4. Nutarta pakeisti anksčiau patvirtintus 50 Lt proginės monetos, skirtos Kuršių Nerijai (UNESCO PASAULIO PAVELDAS), grafinius (meninius) projektus, nustatant kitokią šios proginės monetos briaunos schemą.

Šią proginę monetą numatyta išleisti 2004 m. IV ketvirtyje.

5. Patvirtinti 50 Lt proginės monetos, skirtos Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-osioms metinėms grafinių (meninių) projektų konkurso rezultatai. I vieta skirta autoriui Antanui Žukauskui, II vieta – autoriui Rimantui Eidėjui.

Taip pat patvirtinti Antano Žukausko sukurti monetos averso ir reverso grafiniai (meniniai) projektai ir užrašas monetos briaunoje.

Šią proginę monetą, skirtą Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-osioms metinėms, numatyta išleisti 2005 m. II ketvirtyje.

6. Nutarta papildyti proginių išleidimo 2004–2005 metais planą, numatant 2005 m. išleisti monetą, skirtą kardinolui Vincentui Sladkevičiui (1920–2000).

Taip pat nutarta sumažinti 2005 m. numatytos išleisti vienos uncijos auksinės monetos, skirtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams, tiražą nuo 1 500 monetų iki 1 000 monetų. Šis pasiūlymas paremtas ypač didele numatomos išleisti monetos kaina (iki 1 600 Lt) ir atsižvelgiant į kitų valstybių panašių techninių parametrų monetų emisijų dydžius.