Lietuvos bankas
2010-09-22
2004 m. rugsėjo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 471,2 mln. litų (2 743,0 mln. eurų, arba 3 379,1 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 523,0 mln. litų, arba 5,2 procento.Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo

2004 m. rugsėjo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 471,2 mln. litų (2 743,0 mln. eurų, arba 3 379,1 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 523,0 mln. litų, arba 5,2 procento.

Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastys buvo tos, kad 268,2 mln. litų sumažėjo Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais ir kad nerezidentai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos už 200,3 mln. litų. Atsargas taip pat mažino Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su komerciniais bankais (40,0 mln. Lt) ir su centrinės valdžios institucijomis (12,6 mln. Lt). 

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2004 083 478,52 894,59 994,2217,90,1860,20,19 776,01 741,11 233,1508,08 034,9--
2004 093 379,12 743,09 471,2214,80,1860,20,19 256,11 066,2593,1473,08 189,9--
2004 09 - 08
Pokytis:mln. Lt-99,5-151,5-523,0-3,1-0,00,0-519,9-674,9-639,9-35,0155,0--
procentais-2,9-5,2-5,2-1,4--2,0-2,0-5,3-38,8-51,9-6,91,9--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.