Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos bankas 2004 m. balandžio mėnesį pirmą kartą dalyvavo rengiant pasaulinę valiutų ir išvestinių priemonių rinkų apžvalgą, tam vadovavo Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB).

Lietuvos bankas 2004 m. balandžio mėnesį pirmą kartą dalyvavo rengiant pasaulinę valiutų ir išvestinių priemonių rinkų apžvalgą, tam vadovavo Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB). Apžvalga rengiama kas trejus metus, šiais metais ją atliko 52 centriniai bankai ir centrinės pinigų institucijos.

Apžvalgos objektas – gauti išsamią ir tarptautiniu mastu palyginamą statistinę informaciją apie valiutų ir nebiržinių išvestinių priemonių rinkų mastą ir struktūrą.

Apžvalgos tikslas – padidinti rinkų skaidrumą, kartu padėti centriniams bankams, pinigų institucijoms ir rinkų dalyviams geriau stebėti (kontroliuoti) pasaulinės finansų sistemos aktyvumo pobūdį.

Pagal TAB’o apžvalgos rengimo nuostatas apžvalga apima tradicinės valiutų rinkos sandorių (neatidėliotinų, išankstinių ir apsikeitimo) ir nebiržinių išvestinių sandorių (valiutų ir palūkanų normos) apyvartų duomenis.

2004 m. balandžio mėn. pasaulinę apžvalgą sudarė apie 1 200 rinkos dalyvių iš 52 šalių duomenys. Rengiant Lietuvos apžvalgą dalyvavo septyni komerciniai bankai (atskaitingieji agentai), kurių dalis valiutų ir išvestinių priemonių rinkose siekia 99 procentus.

2004 m. balandį valiutų rinkos Lietuvoje apyvarta sudarė 22 mlrd. JAV dolerių (arba per darbo dieną sudaromų sandorių vidutinė apyvarta siekė 1 mlrd. JAV dolerių). Neatidėliotini sandoriai sudarė 89, valiutų apsikeitimo sandoriai – 9, išankstiniai sandoriai – 2 procentus mėnesio apyvartos (1 lentelė).

Skirtingai nei pasaulinėje valiutų rinkoje, Lietuvos valiutų rinkos dalyviai daugiausia sandorių sudarė su kitomis finansinėmis institucijomis (72%). Sandoriai, sudaryti su atskaitingaisiais agentais (vietiniais ir tarptautiniais), siekė 22 procentus, palyginti su mėnesio apyvarta. Gana nedidelę dalį sudarė sandoriai su nefinansinėmis institucijomis (7%).

Kaip ir pasaulinėje valiutų rinkoje, Lietuvos valiutų rinkoje daugiausia prekiaujama JAV doleriais, taip pat eurais ir litais (2 lentelė). Nacionalinės valiutos atžvilgiu sudarytų sandorių apyvarta sudarė 20 procentų.

Valiutų ir palūkanų normos nebiržinių išvestinių priemonių rinka Lietuvoje kol kas neaktyvi. 2004 m. balandžio mėn. šių sandorių apyvarta buvo tik 127 mln. JAV dolerių (3 lentelė).

Preliminarius pasaulinės valiutų ir išvestinių priemonių rinkų apžvalgos duomenis rasite TAB’o interneto svetainėje (www.bis.org/publ/rpfx04.htm).

 1 lentelė. 2004 m. balandžio mėn. Lietuvos valiutų rinkos apyvarta1 pagal sandorius, sandorių dalyvius ir trukmę

(nominaliosios arba sąlyginės sandorių sumos; mln. JAV dolerių)

Sandoriai / Sandorių dalyviai

Suma

Dalis; %

Neatidėliotini sandoriai

19 586

89

Su atskaitingaisiais agentais

2 724

14

Su kitomis finansinėmis institucijomis

15 550

79

Su nefinansinėmis institucijomis

1 311

7

Išankstiniai sandoriai

373

2

Su atskaitingaisiais agentais

248

67

Su kitomis finansinėmis institucijomis

53

14

Su nefinansinėmis institucijomis

71

19

Iki 7 dienų

99

27

Nuo 7 dienų iki 1metų

274

73

Nuo 1 metų

-

-

Valiutų apsikeitimo sandoriai

2 026

9

Su atskaitingaisiais agentais

1 781

88

Su kitomis finansinėmis institucijomis

191

9

Su nefinansinėmis institucijomis

54

3

Iki 7 dienų

1 319

65

Nuo 7 dienų iki 1metų

707

35

Nuo 1 metų

-

-

Iš viso valiutų rinkos sandorių

21 985

100

Su atskaitingaisiais agentais

4 753

22

Su kitomis finansinėmis institucijomis

15 795

72

Su nefinansinėmis institucijomis

1 437

7

Su vietiniais dalyviais

1 552

7

Su tarptautiniais dalyviais

20 432

93

1

Šioje ir kitose lentelėse apyvarta pakoreguota dėl besidubliuojančių sandorių tarp atskaitingų agentų eliminavimo.

2 lentelė. 2004 m. balandžio mėn. Lietuvos valiutų rinkos apyvarta pagal valiutų poras

(nominaliosios arba sąlyginės sandorių sumos; mln. JAV dolerių)

Valiutų poros

Suma

Dalis; %

LTL/USD

409

2

LTL/EUR

3 873

18

USD/EUR

5 219

24

USD/GBP

475

2

USD/Kitos valiutos

11 544

53

EUR/Kitos valiutos

411

2

Kitos valiutų poros

53

0

Visos valiutų poros

21 985

100

3 lentelė. 2004 m. balandžio mėn. Lietuvos nebiržinių išvestinių priemonių rinkos apyvarta pagal sandorius ir sandorių dalyvius

(nominaliosios arba sąlyginės sandorių sumos; mln. JAV dolerių)

Sandoriai / Sandorių dalyviai

Suma

Dalis; %

Valiutų palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

-

-

Su atskaitingaisiais agentais

-

-

Su kitomis finansinėmis institucijomis

-

-

Su nefinansinėmis institucijomis

-

-

Valiutų pasirinkimo sandoriai

1

1

Su atskaitingaisiais agentais

0

50

Su kitomis finansinėmis institucijomis

-

-

Su nefinansinėmis institucijomis

0

50

Išankstinės normos susitarimo sandoriai

126

99

Su atskaitingaisiais agentais

126

100

Su kitomis finansinėmis institucijomis

-

-

Su nefinansinėmis institucijomis

-

-

Palūkanų normos apsikeitimo sandoriai

-

-

Su atskaitingaisiais agentais

-

-

Su kitomis finansinėmis institucijomis

-

-

Su nefinansinėmis institucijomis

-

-

Palūkanų normos pasirinkimo sandoriai

-

-

Su atskaitingaisiais agentais

-

-

Su kitomis finansinėmis institucijomis

-

-

Su nefinansinėmis institucijomis

-

-

Iš viso nebiržinių išvestinių priemonių rinka

127

100

Su atskaitingaisiais agentais

126

99

Su kitomis finansinėmis institucijomis

-

-

Su nefinansinėmis institucijomis

0

0

Su vietiniais dalyviais

0

0

Su tarptautiniais dalyviais

126

99