Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos bankas skelbia konkursą eiti ekonomisto pareigas (dvi darbo vietos) Pinigų politikos departamento Makroekonomikos ir prognozavimo skyriuje. Pretendentams keliami tokie reikalavimai:

Lietuvos bankas skelbia konkursą eiti ekonomisto pareigas (dvi darbo vietos) Pinigų politikos departamento Makroekonomikos ir prognozavimo skyriuje.

Pretendentams keliami tokie reikalavimai:

1. Ekonomisto

Pagrindiniai reikalavimai:

- aukštasis ekonominis išsilavinimas. Publikacijos iš taikomosios ekonomikos srities būtų kandidato privalumas;

- makroekonomikos analizės ir prognozavimo, makroekonominio pobūdžio darbų rengimo patirtis;

- statistinių ir ekonometrinių metodų žinios ir taikymo patirtis;

- gebėjimas kelti aktualius makroekonominės politikos klausimus, juos nagrinėti ir teikti išvadas netechninio teksto pavidalu;

- mokėjimas dirbti su MS Office programomis ir interneto naršyklėmis;

- geros lietuvių ir anglų kalbų žinios, gebėjimas dirbti grupėje ir kokybiškai rengti dokumentus.

Numatomas darbo pobūdis:

- Lietuvos makroekonomikos analizė, stebėsena, prognozavimas;

- dalyvavimas prognozuojant makroekonominius rodiklius;

- Lietuvai ir kitoms Europos Sąjungos šalims aktualių makroekonominės politikos klausimų nagrinėjimas;

- Lietuvos makroekonomikos ketvirtinių apžvalgų rengimas;

- dalyvavimas rengiant Lietuvos banko ataskaitas, kitą medžiagą Lietuvos banko ir Pinigų politikos departamento vadovybei makroekonominės politikos klausimais;

- straipsnių, darbo dokumentų (Working Paper) ir kitos medžiagos Lietuvos banko leidiniams rengimas.

2. Ekonomisto

Pagrindiniai reikalavimai:

- aukštasis ekonominis išsilavinimas. Taikomųjų ekonominių tyrimų patirtis ir publikacijos iš taikomosios ekonomikos srities būtų kandidato privalumas;

- ekonometrinių modelių kūrimo, taikymo (ypač rengiant prognozes) ir plėtojimo patirtis;

- makroekonominės teorijos, ekonometrinių ir laiko eilučių metodų išsamios žinios;

- ekonometrinių programų žinios. Eviews programavimo įgūdžiai būtų kandidato privalumas;

- mokėjimas dirbti su MS Office programomis ir interneto naršyklėmis;

- geros lietuvių ir anglų kalbos žinios, gebėjimas dirbti grupėje ir rengti kokybiškus makroekonominio pobūdžio darbus.

Numatomas darbo pobūdis:

- ekonometrinių modelių kūrimas ir taikymas makroekonominiams rodikliams prognozuoti;

- ekonometrinių modelių plėtojimas atliekant ekonomikos ciklų, prognozinių rodiklių ir kitus tyrimus;

- dalyvavimas rengiant Lietuvos makroekonomikos ketvirtines apžvalgas;

- dalyvavimas rengiant Lietuvos banko ataskaitas, kitą medžiagą Lietuvos banko ir Pinigų politikos departamento vadovybei makroekonominės politikos klausimais;

- straipsnių, darbo dokumentų (Working Paper) ir kitos medžiagos Lietuvos banko leidiniams rengimas.

Prašymas turi būti pateiktas kartu su motyvuotu laišku, gyvenimo aprašymu (CV), nuotrauka, universiteto diplomo kopija, išlaikytų egzaminų ir pažymių priedu, dviem rekomendaciniais laiškais, patvirtinančiais, kad kandidatas atitinka nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir turi reikiamą darbo patirtį. Prašymą siųsti adresu: Lietuvos bankas, Pinigų politikos departamentas, Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius, Totorių 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva. Prašymas negrąžinamas.

Prašymai priimami iki 2004 m. spalio 29 d. Prašymus galima siųsti faksu +370 212 44 23 arba el. paštu tl.bl@voltevi,  tačiau pasirašytas originalas turi būti išsiųstas paštu.