Lietuvos bankas
2010-09-22

Šių metų rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 19,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 156,7 mln. litų arba 0,8 procento. Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 102,4 mln. litų arba 0,9 procento ir rugpjūčio mėn. pabaigoje buvo lygus 11,2 mlrd. litų.

Šių metų rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 19,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 156,7 mln. litų arba 0,8 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 102,4 mln. litų arba 0,9 procento ir rugpjūčio mėn. pabaigoje buvo lygus 11,2 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys: pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo atitinkamai 3,1 ir 99,2 mln. litų. Fizinių asmenų indėliai sumažėjo 75,8 mln. litų, o nefinansinių įmonių ir kitų institucijų indėliai atitinkamai padidėjo 115,4 ir 59,7 mln. litų.

Kvazipinigai per rugpjūčio mėnesį padidėjo 54,3 mln. litų arba 0,7 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 8,4 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 66,5 mln. litų., iš jų nefinansinių įmonių ir fizinių asmenų indėliai atitinkamai padidėjo 1,4 ir 68,0 mln. litų, o kitų institucijų indėliai sumažėjo 2,8 mln. litų. Antroji kvazipinigų sudedamoji dalis – indėliai užsienio valiutomis – sumažėjo 12,2 mln. litų. Nefinansinių įmonių ir kitų institucijų šie indėliai atitinkamai sumažėjo 22,7 ir 15,4 mln. litų, o fizinių asmenų padidėjo 25,9 mln. litų.

Pagrindinių P2 priešinių – grynojo užsienio turto ir vidaus kredito kaita rugpjūčio mėn. buvo priešingų krypčių. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 293,2 mln. litų arba 4,0 procento iki 7,0 mlrd. litų. Didžiausios įtakos šiam mažėjimui turėjo komercinių bankų užsienio turto mažėjimas.

Vidaus kreditas padidėjo 543,3 mln. litų arba 3,6 procento ir rugpjūčio mėn. pabaigoje buvo lygus 15,8 mlrd. litų. Centrinės valdžios institucijų indėlių Lietuvos banke sumažėjimas nulėmė tai, kad grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams per mėnesį padidėjo 128,7 mln. litų. Rugpjūčio mėnesį žymiai padidėjo kreditas kitiems šalies rezidentams – 414,6 mln. litų, iš jo kreditas fiziniams asmenims, nefinansinėms įmonėms ir kitoms institucijoms atitinkamai padidėjo 175,0, 153,2 ir 86,4 mln. litų. Paskolos užsienio valiutomis per mėnesį padidėjo 272,3 mln. litų, o paskolos litais – 143,2 mln. litų.

 Pinigų apžvalga

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 072004 08Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 293,87 000,6-293,2-4,0
Užsienio turtas13 470,013 589,2119,20,9
Įsipareigojimai užsieniui6 176,26 588,7412,46,7
VIDAUS KREDITAS15 294,015 837,3543,33,6
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-779,5-650,9128,716,5
Pretenzijos vietiniams valdymo organams385,3393,68,32,2
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

96,295,5-0,8-0,8
Pretenzijos privačiam sektoriui13 767,714 094,3326,62,4
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 824,41 904,980,54,4
PINIGAI11 057,711 160,1102,40,9
Pinigai apyvartoje4 820,14 823,33,10,1
Indėliai iki pareikalavimo6 237,66 336,899,21,6
KVAZIPINIGAI8 303,28 357,554,30,7
Indėliai užsienio valiutomis3 856,13 843,8-12,2-0,3
Terminuotieji ir taupomieji indėliai4 447,14 513,666,51,5
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)3 226,93 320,393,42,9

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.