Lietuvos bankas
2010-09-22

Nuo 2004 m. rugsėjo 20 d. komerciniai bankai plačiau naudosis mokėjimo sistemos LITAS teikiamomis galimybėmis - ykdys savo klientų skubius mokėjimo nurodymus realiu laiku, lėšų pervedimus pagal debeto mokėjimo nurodymus ir naudosis kitais sistemos teikiamais privalumais.

Nuo 2004 m. rugsėjo 20 d. komerciniai bankai plačiau naudosis mokėjimo sistemos LITAS teikiamomis galimybėmis – vykdys savo klientų skubius mokėjimo nurodymus realiu laiku, lėšų pervedimus pagal debeto mokėjimo nurodymus ir naudosis kitais sistemos teikiamais privalumais. 

Nors tiesioginiai sistemos LITAS dalyviai – bankai ir kitos finansų įstaigos – skubius mokėjimo nurodymus vykdo nuo pat sistemos LITAS eksploatacijos pradžios (2004 m. sausio 19 d.), ne visi bankai buvo pasirengę vykdyti skubius savo klientų mokėjimo nurodymus. Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje veikiančių bankų ir Lietuvos centrinės kredito unijos sutarimu skubūs bankų klientų mokėjimo nurodymai galės būti vykdomi nuo 2004 m. rugsėjo 20 d. Vadinasi, bankų klientai, teikdami vykdyti mokėjimo nurodymą, galės nurodyti, kokiu būdu – paprastu ar skubiai – jis turi būti vykdomas.

Kaip rodo skubių mokėjimo nurodymų vykdymo analizė, 93 proc. skubaus mokėjimo nurodymo prioritetu pažymėtų mokėjimo nurodymų įvykdomi greičiau negu per 10 sekundžių (realiu laiku). Nors mokėjimo nurodymų, šiuo metu vykdomų sistemoje LITAS realiu laiku, skaičius yra palyginti nedidelis (apie 2 proc.), tačiau pagal savo vertę jie yra dideli mokėjimai ir sudaro apie 30 proc. visų mokėjimų, vykdomų per sistemą LITAS, vertės. Vieno paprasto mokėjimo nurodymo vidutinė vertė yra 8 989 litai, o vieno skubaus mokėjimo nurodymo vidutinė vertė – 189 402 litai.

Skubus mokėjimo nurodymas įvykdomas realiu laiku, kai komercinis bankas jį jau pateikė vykdyti sistemai LITAS. Komercinio banko klientams skubaus mokėjimo nurodymas pervesti lėšas iš savo sąskaitos gavėjui, turinčiam sąskaitą kitame banke, bus įvykdytas ne ilgiau kaip per 1 val. Ne ilgiau kaip per 30 min. mokėtojo bankas parengs ir pateiks sistemai LITAS mokėjimo nurodymą vykdyti, dar iki 30 min. gavėjo bankas galės skirti informacijai apie jo įvykdymą iš sistemos LITAS priimti ir lėšoms į gavėjo sąskaitą įskaityti.

Lietuvos bankas šiais metais yra nustatęs 0,37 lito įkainį už vieno tiek paprasto, tiek skubaus mokėjimo nurodymo įvykdymą sistemoje LITAS. Numatoma, kad, daugėjant vykdomų sistemoje LITAS mokėjimo nurodymų, šis įkainis nebus didinamas.

Taip pat nuo rugsėjo 20 d. komerciniai bankai pradės naudotis dar viena galimybe, numatyta sistemoje LITAS, – lėšų pervedimu pagal debeto mokėjimo nurodymus, t. y. mokėjimo nurodymus, kuriais sistemos dalyviai – lėšų gavėjai – inicijuoja lėšų pervedimą iš kitų sistemos dalyvių arba jų klientų.

Be to, komerciniai bankai sistemai LITAS teiks mokėjimo nurodymus su tokiais rekvizitų formatais, kaip jie buvo numatyti projektuojant ir diegiant sistemą. Tai bankams ir jų klientams leis tiksliau identifikuoti mokėtoją ir lėšų gavėją, išsamiau apibrėžti mokėjimo paskirtį. Bus galima vykdyti vadinamuosius sudėtingus mokėjimo nurodymus per kitą asmenį, kai mokėjimo nurodyme įrašomi rekvizitai „Pradinis lėšų mokėtojas“ ir „Galutinis lėšų gavėjas“.

Sistemą LITAS valdo ir jos operatorius yra Lietuvos bankas. Atsiskaitymai sistemoje vykdomi litais. Mokėjimo sistemoje LITAS gali dalyvauti bankai, turintys Lietuvos banko išduotą banko licenciją, ir užsienio banko skyriai, turintys Lietuvos banko leidimą veikti šalyje, akcinė bendrovė „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“, finansų maklerio įmonės, Lietuvos centrinė kredito unija ir Lietuvos Respublikoje registruoti kliringo namai. Teisę dalyvauti mokėjimo sistemoje LITAS turi ir Europos ekonominės erdvės valstybės kredito įstaiga, taip pat ir Lietuvos banko valdybos sprendimu tokios valstybės finansų arba kliringo įstaiga.

Pastaba: plačiau apie mokėjimo sistemą LITAS žr. LB interneto svetainės skyriuje „Mokėjimai“.