Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 19,7 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis sumažėjo 51,1 ir 11,4 mln. litų, o lėšos komercinių bankų

Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 19,7 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis sumažėjo 51,1 ir 11,4 mln. litų, o lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose padidėjo 42,5 mln. litų. Pinigų atsargą mažino tai, kad Lietuvos bankas pardavė nerezidentams ir komerciniams bankams užsienio valiutos atitinkamai 51,8 mln. litų ir 5,2 mln. litų daugiau negu nupirko. Pinigų atsargą 45,9 mln. litų didino operacijos su centrinės valdžios institucijomis.

Rugpjūčio mėnesį užsienio turtas padidėjo 333,6 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo 71,7 mln. litų.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 072004 08Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 590,89 924,4333,63,5
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
4,14,1--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
10,911,10,21,9
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,9-0,0-0,0
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS248,7252,03,41,4
IŠ VISO TURTO9 864,310 201,5337,13,4
PINIGŲ ATSARGA6 475,06 455,3-19,7-0,3
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 308,05 256,9-51,1-1,0
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI245,6618,4372,8151,8
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 367,52 295,8-71,7-3,0
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,229,20,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS722,3772,650,37,0
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI24,830,25,421,9
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 864,310 201,5337,13,4

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 072004 08Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
89,988,7-1,2-1,3

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.