Lietuvos bankas
2010-09-22

2004 liepos mėn. gerokai padidėjęs užsienio prekybos deficitas atitinkamai padidino šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitą. 2004 m. liepos mėn. einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 499,8 mln.

2004 liepos mėn. gerokai padidėjęs užsienio prekybos deficitas atitinkamai padidino šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitą. 2004 m. liepos mėn. einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 499,8 mln. litų. Palyginti su 2004 m. birželio mėn., ESD padidėjo net 300,1 mln. litų, o palyginti su 2003 m. liepos mėn., 221,3 mln. litų.

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2004 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., prekių eksportas (skaičiuojant pagal specialiąją sistemą) sumažėjo 3,6 procento, o importas padidėjo 16,9 procento. Tačiau palyginti su 2003 m. liepos mėn. duomenimis, prekių eksportas didėjo sparčiau negu importas. Šis padidėjimas sudarė atitinkamai 20,1 ir 17,9 procento.

2004 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., tiek paslaugų eksportas, tiek ir importas padidėjo 6,7 procento. Teigiamas paslaugų balansas padidėjo 9,6 mln. litų ir sudarė 150,3 mln. litų. Palyginti su 2003 m. liepos mėn., paslaugų eksportas padidėjo 6,9 procento, o paslaugų importas – 31,2 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 60,6 mln. litų.

Palyginti su 2004 m. birželio mėn., liepos mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sumažėjo 85,1 mln. litų ir sudarė 128,1 mln. litų. Šį sumažėjimą nulėmė sumažėjusios dividendų išmokos nerezidentams už tiesiogines užsienio investicijas privačiame sektoriuje. 2004 m. liepos mėn. bendras neigiamas pajamų balansas buvo 47,6 mln. litų. Palyginti su birželio mėn., jis sumažėjo 88 mln. litų, o palyginti su 2003 m. liepos mėn., padidėjo 57 mln. litų.

2004 m. liepos mėn. buvo gautos pirmosios lėšos iš ES struktūrinių fondų. Todėl teigiamas einamųjų pervedimų balansas, palyginti su birželio mėn., padidėjo 84,8 mln. litų (sudarė 93 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas. 2004 m. liepos mėn. neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, bendras šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas (172,6 mln. Lt) rodė grynuosius mokėjimus, o nerezidentų investicijų srautas Lietuvoje (535,4 mln. Lt) – bendras grynąsias įplaukas, iš kurių 245,7 mln. litų sudarė lėšos (parodytos kapitalo sąskaitoje), gautos iš ES struktūrinių fondų, skirtos investiciniams projektams Lietuvoje finansuoti. Lėšos kapitalo sąskaitoje kartu su grynosiomis tiesioginėmis užsienio investicijomis dengė 65,9 procento liepos mėn. einamosios sąskaitos deficito.

2004 m. liepos mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo teigiamas (101,4 mln. Lt). Tai lėmė nerezidentų investicijos į akcinį kapitalą ir reinvesticijos. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos birželio mėn. sudarė 83,5 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas liepos mėn. buvo neigiamas (-160,6 mln. Lt). Tai, kaip ir birželio mėn., lėmė šalies komercinių bankų investicijos į nerezidentų skolos vertybinius popierius.

Kitų investicijų grynasis srautas liepos mėn. buvo teigiamas (203,6 mln. Lt). Šių investicijų įplaukas lėmė šalies ūkio subjektų užsienio turto sumažėjimas (185,6 mln. Lt), kitų investicijų srautas Lietuvoje (įsipareigojimai) padidėjo tik 18 mln. litų.

2004 m. liepos mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo. Jų srautas mokėjimų balanse buvo 329,6 mln. litų. Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastys buvo Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis (329,5 mln. Lt) ir gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis. Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino tai, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 35,9 mln. litų daugiau negu pardavė.