Lietuvos bankas
2010-09-22
2004 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 994,2 mln. litų (2 894,5 mln. eurų, arba 3 478,5 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 337,1 mln. litų, arba 3,5 procento.Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių

 2004 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 994,2 mln. litų (2 894,5 mln. eurų, arba 3 478,5 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 337,1 mln. litų, arba 3,5 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo 316,6 mln. litų padidėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Atsargas taip pat didino užsienio valiutų kursų kilimas lito atžvilgiu (13,3 mln. litų), dėl perkainojimo padidėjusi aukso atsargų vertė (10,4 mln. litų) bei Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.

Oficialiąsias tarptautines atsargas 25,8 mln. litų sumažino Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su centrinės valdžios institucijomis ir 11,4 mln. litų sumažėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2004 073 373,62 796,99 657,0207,50,1860,90,19 448,51 271,2843,5427,78 177,4--
2004 083 478,52 894,59 994,2217,90,1860,20,19 776,01 741,11 233,1508,08 034,9--
2004 08 - 07
Pokytis:mln. Lt104,997,6337,110,40,0-0,70,0327,5469,9389,680,3-142,5--
procentais3,13,53,55,0-0,1-74,20,73,537,046,218,8-1,7--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.