Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Dėl AB banko „Snoras“ inspektavimo rezultatų. 2. Dėl Radviliškio kredito unijos inspektavimo rezultatų. 3. Dėl banko veiklos riziką ribojančių normatyvų. 4. Dėl akcinei bendrovei VB būsto kreditų ir obligacijų

1. Dėl AB banko „Snoras“ inspektavimo rezultatų.

2. Dėl Radviliškio kredito unijos inspektavimo rezultatų.

3. Dėl banko veiklos riziką ribojančių normatyvų.

4. Dėl akcinei bendrovei VB būsto kreditų ir obligacijų bankas nustatomo kapitalo pakankamumo normatyvo dydžio.

5. Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 128 ,,Dėl finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Lietuvos banko valdybos 2001 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 131 ,,Dėl Centrinės kredito unijos finansinių ataskaitų ir veiklos riziką ribojančių normatyvų skaičiavimo taisyklių“ pakeitimo.

7. Dėl Lietuvos banko valdybos 2001 m. rugpjūčio 23. d. nutarimo Nr.132 ,,Dėl Centrinės kredito unijos veiklos riziką ribojančių normatyvų“ pakeitimo.

8. Dėl Banko vidaus audito organizavimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo.

9. Dėl visuomenės poreikiams paimamų banko akcijų vertės nustatymo.

10. Dėl Lietuvos banko valdybos 2003 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 124 „Dėl Mokėjimo sistemos LITAS“ pakeitimo.

11. Dėl 50 Lt proginės monetos, skirtos pirmojo Lietuvos Statuto 475-erių metų sukakčiai paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir jos išleidimo į apyvartą.