Lietuvos bankas
2010-09-22

Šių metų liepos mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 19,4 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 512,8 mln. litų arba 2,7 procento.Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 185,0 mln. litų arba 1,7 procento ir liepos mėn. pabaigoje buvo lygus 11,1 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys: pinigai apyvartoje ir

Šių metų liepos mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 19,4 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 512,8 mln. litų arba 2,7 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 185,0 mln. litų arba 1,7 procento ir liepos mėn. pabaigoje buvo lygus 11,1 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys: pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo atitinkamai 116,2 ir 68,8 mln. litų. Didžiausios įtakos indėlių iki pareikalavimo litais didėjimui turėjo fizinių asmenų šių indėlių pokytis – jie padidėjo 53,7 mln. litų.

Kvazipinigai per liepos mėnesį padidėjo 327,8 mln. litų arba 4,1 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 8,3 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 177,2 mln. litų., iš jų nefinansinių įmonių padidėjo 114,4 mln. litų, o fizinių asmenų – 62,3 mln. litų. Taip pat 150,6 mln. litų padidėjo antroji kvazipinigų sudedamoji dalis – indėliai užsienio valiutomis. Nefinansinių įmonių šie indėliai padidėjo 103,2 mln. litų, o fizinių asmenų – 28,9 mln. litų.

Pagrindinių P2 priešinių – grynojo užsienio turto ir vidaus kredito kaita liepos mėn. buvo priešingų krypčių. Grynasis užsienio turtas padidėjo 822,1 mln. litų arba 12,7 procento iki 7,3 mlrd. litų. Didžiausios įtakos šiam didėjimui turėjo Lietuvos banko ir komercinių bankų užsienio turto padidėjimai atitinkamai 304,3 ir 293,0 mln. litų bei komercinių bankų įsipareigojimų užsieniui mažėjimas 275,1 mln. litų. Vidaus kreditas sumažėjo 1 mln. litų ir liepos mėn. pabaigoje buvo lygus 15,3 mlrd. litų. Centrinės valdžios institucijų indėlių Lietuvos banke padidėjimas 96,0 mln. litų daugiausia nulėmė tai, kad grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams per mėnesį sumažėjo 122,8 mln. litų. Liepą, palyginus su ankstesniais mėnesiais, labai nežymiai padidėjo pretenzijos privačiam sektoriui ir nebankinėms finansinėms institucijoms – atitinkamai 88,1 ir 28,4 mln. litų.

Kiti straipsniai (grynieji) padidėjo 308,3 mln. litų. Tai daugiausia lėmė 182,7 mln. litų padidėję komercinių bankų įsipareigojimai dėl išleistų obligacijų bei kapitalo sąskaitų padidėjimas. 

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 062004 07Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 471,67 293,8822,112,7
Užsienio turtas12 872,613 470,0597,44,6
Įsipareigojimai užsieniui6 401,06 176,2-224,7-3,5
VIDAUS KREDITAS15 295,115 294,0-1,0-0,0
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-656,8-779,5-122,8-18,7
Pretenzijos vietiniams valdymo organams376,5385,38,82,3
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

99,996,2-3,6-3,6
Pretenzijos privačiam sektoriui13 679,613 767,788,10,6
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 795,91 824,428,41,6
PINIGAI10 872,711 057,7185,01,7
Pinigai apyvartoje4 704,04 820,1116,22,5
Indėliai iki pareikalavimo6 168,86 237,668,81,1
KVAZIPINIGAI7 975,48 303,2327,84,1
Indėliai užsienio valiutomis3 705,43 856,1150,64,1
Terminuotieji ir taupomieji indėliai4 269,94 447,1177,24,1
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)2 918,63 226,9308,310,6

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.