Lietuvos bankas
2010-09-22

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 152,5 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose atitinkamai padidėjo 125,9 ir 28,5 mln. litų, o komercinių bankų

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 152,5 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose atitinkamai padidėjo 125,9 ir 28,5 mln. litų, o komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis sumažėjo 1,3 mln. litų. Pinigų atsargą 233,5 mln. litų didino operacijos su centrinės valdžios institucijomis, o mažino tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 35,9 mln. litų daugiau nei nupirko.

Liepos mėnesį užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai atitinkamai padidėjo 304,4 mln. ir 96,0 mln. litų.

 
     
Lietuvos banko balansas2004/062004/07pokytispokytis, %
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)    
UŽSIENIO TURTAS9.286,49.590,8304,43,3
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI4,14,1 - -
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI10,810,90,11,1
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS9,99,90,00,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS INSTITUCIJOMS - - - -
KITAS TURTAS237,8248,710,94,6
IŠ VISO TURTO9.549,09.864,3315,43,3
     
PINIGŲ ATSARGA6.322,56.475,0152,52,4
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai5.182,15.308,0125,92,4
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI191,6245,654,028,2
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2.271,42.367,596,04,2
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,229,20,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS709,5722,312,81,8
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI24,824,80,00,1
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9.549,09.864,3315,43,3
     
Pastabų straipsniai    
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)    
TVF paskolos Lietuvos bankui - - - -
TVF paskolos Finansų ministerijai93,589,9-3,6-3,9
     
     
Pastabos    

PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.

KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.