Lietuvos bankas
2010-09-22

Apsvarstyti akcinės bendrovės Šiaulių banko inspektavimo, atlikto 2004 m. birželio 8 d. - liepos 9 d., rezultatai.Bankas įpareigotas iki 2004 m. rugsėjo 30 d. sugrupuoti abejotinus aktyvus į inspektavimo metu nustatytas rizikos grupes ir sudaryti jiems atitinkamus specialiuosius atidėjimus.

1. Apsvarstyti akcinės bendrovės Šiaulių banko inspektavimo, atlikto 2004 m. birželio 8–liepos 9 d., rezultatai.