Lietuvos bankas
2010-09-22

Antrąjį mėnesį iš eilės mažėjantis užsienio prekybos deficitas lėmė tai, kad sumažėjo šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos neigiamas balansas. 2004 m. birželio mėn. einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 198,7 mln. litų.

Antrąjį mėnesį iš eilės mažėjantis užsienio prekybos deficitas lėmė tai, kad sumažėjo šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos neigiamas balansas. 2004 m. birželio mėn. einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 198,7 mln. litų. Palyginti su 2004 m. gegužės mėn., ESD sumažėjo 198,5 mln. litų, tačiau, palyginti su 2003 m. birželio mėn., 29,6 mln. litų padidėjo.

Nuo 2004 m. gegužės mėn. pasikeitė užsienio prekybos statistikos metodologija, duomenų rinkimo sistema ir šaltiniai, todėl birželio mėn. duomenys iš dalies nelygintini su ankstesniųjų metų atitinkamo laikotarpio duomenimis. Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis 2004 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., prekių eksportas padidėjo 7,2 procento, o importas sumažėjo 5 procentais.

2004 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., paslaugų eksportas padidėjo 3,2 procento, o paslaugų importas – 11,0 procento. Teigiamas paslaugų balansas sumažėjo 21,6 mln. litų ir sudarė 140,7 mln. litų. Palyginti su 2003 m. birželio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 7,3 procento, o paslaugų importas – 23,2 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 36 mln. litų.

Palyginti su 2004 m. gegužės mėn., birželio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) padidėjo 81,6 mln. litų ir sudarė 208,3 mln. litų. Šį padidėjimą nulėmė padidėjusios dividendų išmokos nerezidentams už tiesiogines užsienio investicijas privačiame sektoriuje. 2004 m. birželio mėn. bendras neigiamas pajamų balansas buvo 135,6 mln. litų. Palyginti su gegužės mėn., jis padidėjo 89,6 mln. litų, o, palyginti su 2003 m. birželio mėn., – 158,5 mln. litų.

2004 m. birželio mėn. teigiamas einamųjų pervedimų balansas sudarė tik 8,2 mln. litų. Palyginti su šių metų gegužės mėn., šis balansas sumažėjo 18,1 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas 2004 m. birželio mėn. buvo teigiamas ir siekė 422,3 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas (145,4 mln. Lt) rodė grynuosius mokėjimus (nutekėjimus), o nerezidentų investicijų srautas Lietuvoje (111,4 mln. Lt) – bendras grynąsias įplaukas.

2004 m. birželio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo teigiamas (133,5 mln. Lt). Tai lėmė nerezidentų investicijos į akcinį kapitalą (įsigyti akcijų paketai) piniginio tarpininkavimo sektoriuje, reinvesticijos ir iš investuotojų gautos paskolos. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos birželio mėn. sudarė 133,4 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas birželio mėn. buvo neigiamas (-200,5 mln. Lt). Tai lėmė šalies komercinių bankų investicijos į nerezidentų skolos vertybinius popierius.

Kitų investicijų srautas birželio mėn. buvo teigiamas (21,7 mln. Lt). Šių investicijų įplaukas lėmė bankų sektoriuje padidėję nerezidentų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučiai.

2004 m. birželio mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos sumažėjo. Jų srautas mokėjimų balanse buvo neigiamas (456,5 mln. Lt). Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo priežastys buvo tos, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 260,3 mln. litų daugiau negu pardavė bei 187,3 mln. litų sumažėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Oficialiąsias tarptautines atsargas padidino 38,8 mln. litų padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiuta ir gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiuta.