Lietuvos bankas
2010-09-22

Šių metų birželio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 18,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 687,5 mln. litų arba 3,8 procento. Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 408,0 mln. litų arba 3,9 procento ir birželio mėn. pabaigoje buvo lygus 10,9 mlrd. litų. P1

Šių metų birželio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 18,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 687,5 mln. litų arba 3,8 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 408,0 mln. litų arba 3,9 procento ir birželio mėn. pabaigoje buvo lygus 10,9 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys: pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo atitinkamai 119,7 ir 288,3 mln. litų. Didžiausios įtakos indėlių iki pareikalavimo litais didėjimui turėjo nefinansinių įmonių ir fizinių asmenų šių indėlių pokytis – jie atitinkamai padidėjo 71,8 ir 269,0 mln. litų, tuo tarpu kitų sektorių indėliai iki pareikalavimo litais sumažėjo 52,4 mln. litų.

Kvazipinigai padidėjo 279,5 mln. litų arba 3,6 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 8,0 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 187,7 mln. litų., iš jų fizinių asmenų padidėjo 139,7 mln. litų, o nefinansinių įmonių – 36,2 mln. litų. Taip pat 91,7 mln. litų padidėjo antroji kvazipinigų sudedamoji dalis – indėliai užsienio valiutomis. Nefinansinių įmonių šie indėliai padidėjo 102,6 mln. litų, o fizinių asmenų sumažėjo 19,4 mln. litų.

Pagrindinių P2 priešinių – grynojo užsienio turto ir vidaus kredito kaita birželio mėn. buvo priešingų krypčių. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 238,3 mln. litų arba 3,6 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 6,5 mlrd. litų. Didžiausios įtakos grynojo užsienio turto kaitai turėjo tai, kad birželio mėnesį sumažėjo ir Lietuvos banko užsienio turtas, ir įsipareigojimai užsieniui – atitinkamai 439,6 ir 147,3 mln. litų. Komercinių bankų grynasis užsienio turtas per mėnesį padidėjo 53,9 mln. litų.

Vidaus kreditas padidėjo 1,1 mlrd. litų arba 8,0 procento iki 15,3 mlrd. litų. Centrinės valdžios institucijų indėlių Lietuvos banke sumažėjimas 539,1 mln. litų bei jų padidėjimas 96,6 mln. litų komerciniuose bankuose daugiausia įtakojo tai, kad grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams per mėnesį padidėjo 444,1 mln. litų. Toliau sparčiai didėjo kreditas kitiems šalies rezidentams: pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 476,1 mln. litų, iš jo privačioms nefinansinėms įmonėms ir fiziniams asmenims atitinkamai padidėjo 266,5 ir 206,6 mln. litų. Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo 203,2 mln. litų.

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 052004 06Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 709,96 471,6-238,3-3,6
Užsienio turtas13 168,112 872,6-295,5-2,2
Įsipareigojimai užsieniui6 458,26 401,0-57,2-0,9
VIDAUS KREDITAS14 158,115 295,11 137,08,0
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-1 100,9-656,8444,140,3
Pretenzijos vietiniams valdymo organams361,6376,514,94,1
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

101,299,9-1,3-1,3
Pretenzijos privačiam sektoriui13 203,413 679,6476,13,6
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 592,71 795,9203,212,8
PINIGAI10 464,710 872,7408,03,9
Pinigai apyvartoje4 584,34 704,0119,72,6
Indėliai iki pareikalavimo5 880,46 168,8288,34,9
KVAZIPINIGAI7 695,97 975,4279,53,6
Indėliai užsienio valiutomis3 613,73 705,491,72,5
Terminuotieji ir taupomieji indėliai4 082,24 269,9187,74,6
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)2 707,42 918,6211,27,8

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.