Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 239,4 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą pinigai padidėjo 136,0 mln. litų, o lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 66,5 ir 38,8 mln. litų.

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 239,4 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą pinigai padidėjo 136,0 mln. litų, o lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 66,5 ir 38,8 mln. litų. Pinigų atsargą 506,4 mln. litų didino Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis, o 260,3 mln. litų mažino grynasis užsienio valiutos pardavimas komerciniams bankams.

Birželio mėnesį Lietuvos banko užsienio turtas sumažėjo 439,6 mln. litų daugiausia dėl užsienio valiutos keitimo operacijų su komerciniais bankais bei dėl 187,3 mln. litų sumažėjusių atpirkimo sandorių su nerezidentais. Centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo 539,1 mln. litų.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 052004 06Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 726,09 286,4-439,6-4,5
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
4,14,1--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
10,810,80,00,1
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,9-0,0-0,2
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS226,8237,810,94,8
IŠ VISO TURTO9 977,79 549,0-428,7-4,3
PINIGŲ ATSARGA6 083,06 322,5239,43,9
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 046,15 182,1136,02,7
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI333,1191,6-141,5-42,5
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 810,52 271,4-539,1-19,2
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,129,20,10,3
KAPITALO SĄSKAITOS700,9709,58,61,2
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI21,024,83,717,8
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 977,79 549,0-428,7-4,3

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 052004 06Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
99,393,5-5,8-5,8

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.