Lietuvos bankas
2010-09-22

Vykdant ankstesniu Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintą įpareigojimą, antradienį su AB Vilniau banko vadovu buvo aptarti šio banko inspektavimo rezultatai

Vykdant ankstesniu Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintą įpareigojimą, antradienį (liepos 13 d.) su AB Vilniau banko vadovu buvo aptarti šio banko inspektavimo rezultatai ir banko planai kaip numatoma šalinti inspektavimo, kuris vyko2004 m. kovo 29 d. – gegužės 14 d., metu pateiktas pastabas dėl veiklos trūkumų.