Lietuvos bankas
2010-09-22

Gerokai sumažėjęs užsienio prekybos deficitas lėmė ir atitinkamą šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficito (ESD) pokytį, kuris 2004 m. gegužės mėn. sudarė 397,2 mln. litų. Palyginti su 2004 m. balandžio mėn., ESD sumažėjo 588,4 mln. litų, o, palyginti su

Gerokai sumažėjęs užsienio prekybos deficitas lėmė ir atitinkamą šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficito (ESD) pokytį, kuris 2004 m. gegužės mėn. sudarė 397,2 mln. litų. Palyginti su 2004 m. balandžio mėn., ESD sumažėjo 588,4 mln. litų, o, palyginti su 2003 m. gegužės mėn., 101,1 mln. litų padidėjo.

Nuo 2004 m. gegužės mėn., pasikeitė užsienio prekybos statistikos metodologija, duomenų surinkimo sistema ir šaltiniai, todėl gegužės mėn. duomenų negalima tiksliai palyginti su ankstesniųjų metų atitinkamų laikotarpių duomenimis. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis (neįvertinus metodologinių skirtumų ir skaičiuojant pagal Specialiosios prekybos sistemos reikalavimus), 2004 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., prekių eksportas sumažėjo 1,5 procento, o importas – 20,3 procento. Tam, kad sumažėjo prekių importas, įtakos turėjo pakitusios prekybos sąlygos, Lietuvai tapus ES nare (kai kurių prekių muito mokesčių pokyčiai ir kt.).

2004 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 5,2 procento, o paslaugų importas beveik nepakito. Teigiamas paslaugų balansas padidėjo 25,4 mln. litų ir sudarė 162,2 mln. litų. Palyginti su 2003 m. gegužės mėn., paslaugų eksportas taip pat padidėjo 5,2 procento, o paslaugų importas – 22,1 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 36,7 mln. litų.

Palyginti su 2004 m. balandžio mėn., gegužės mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sumažėjo 114,3 mln. litų ir sudarė 119 mln. litų. Tai lėmė sumažėjusios dividendų išmokos nerezidentams už tiesiogines užsienio investicijas privačiame sektoriuje. 2004 m. gegužės mėn. bendras neigiamas pajamų balansas buvo 46 mln. litų. Palyginti su balandžio mėn., jis sumažėjo 126,6 mln. litų, o palyginti su 2003 m. gegužės mėn. – 293,3 mln. litų.

2004 m. gegužės mėn. teigiamas einamųjų pervedimų balansas sudarė 26,2 mln. litų. Palyginti su balandžio mėn., šis balansas sumažėjo 42,5 mln. litų. Tam įtakos turėjo Lietuvos įmokos į ES biudžetą (Lietuvai tapus ES nare).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas 2004 m. gegužės mėn. buvo teigiamas ir siekė 381,1 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas (132,5 mln. Lt) gegužės mėn. rodė grynuosius mokėjimus (išplaukas), o nerezidentų investicijų srautas Lietuvoje (376,1 mln. Lt) – bendras grynąsias įplaukas.

2004 m. gegužės mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo teigiamas (191,7 mln. Lt). Tai lėmė nerezidentų investicijos į akcinį kapitalą (įsigyti akcijų paketai), reinvesticijos ir iš investuotojų gautos paskolos. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos gegužės mėn. sudarė 193,7 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas gegužės mėn. buvo neigiamas (-98,4 mln. Lt). Taip atsitiko dėl to, kad sumažėjo nerezidentų investicijos į akcinį kapitalą, o dalį Lietuvos euroobligacijų nerezidentai pardavė šalies komerciniams bankams (kaip ir balandžio mėn.).

Kitų investicijų srautas Lietuvoje gegužės mėn. buvo teigiamas (300,1 mln. Lt). Šių investicijų įplaukas lėmė investicijos bankų sektoriuje (padidėję nerezidentų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučiai). Kitų investicijų srautas Lietuvoje mažėjo dėl Vyriausybės grąžintų anksčiau gautų užsienio paskolų (94,6 mln. Lt).

2004 m. gegužės mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos sumažėjo. Jų srautas mokėjimų balanse buvo neigiamas (-131,9 mln. Lt). Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo priežastys buvo tos, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 373,2 mln. litų daugiau negu pardavė, ir 11,6 mln. litų sumažėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis. Oficialiąsias tarptautines atsargas padidino Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis (203,5 mln. Lt) ir iš investicijų užsienio valiutomis gautos grynosios pajamos.