Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Pakeista Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarka. Ji papildyta nuostatomis, pagal kurias Lietuvos banko valdyba turėtų teisę neišduoti licencijos, kai dokumentų nagrinėjimo metu nustatoma,kad kredito unijos įstatų nuostatos dėl kredito unijos

1) Pakeista Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarka. Ji papildyta nuostatomis, pagal kurias Lietuvos banko valdyba turėtų teisę neišduoti licencijos, kai dokumentų nagrinėjimo metu nustatoma, kad kredito unijos įstatų nuostatos dėl kredito unijos pavadinimo ar buveinės, minimalaus ar maksimalaus pajinio įnašo dydžių, pajaus suteikiamų teisių, kredito unijos organų kompetencijos, jų skyrimo ar atšaukimo tvarkos neužtikrina saugios ir patikimos kredito unijos veiklos.

2) Pripažintas netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 1997 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 270 „Dėl banko, kuriam paskirta laikinasis administratorius, visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimų suderinimo tvarkos“.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, naujame Bankų įstatyme nenumatyta, kad banko, kuriam paskirtas laikinasis administratorius, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai turi derinami su Lietuvos banku ar Vyriausybe.

3) Nustatyta, kad renkant ar skiriant Centrinės kredito unijos vadovus taikomas Lietuvos banko valdybos 2004 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 105 „Dėl banko vadovų rinkimo arba skyrimo“.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į Centrinės kredito unijos vykdomos veiklos panašumą su bankų vykdoma veikla.

4) Pripažinta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukciono dalyviai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir kriterijus bei vykdo savo pareigas.

Šiuo metu Lietuvos banke organizuojamuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (toliau - VVP) aukcionuose dalyvauti teisę ir pareigą turi septyni aukciono dalyviai: AB bankas „Hansabankas“, AB bankas „NORD/LB Lietuva“, AB bankas „Snoras“, AB Vilniaus bankas, AB finansų maklerio įmonė „Finasta“, UAB Sampo bankas ir AB PAREX BANKAS (aukcionuose dalyvauja nuo 2003 m. balandžio 2 d.).