Lietuvos bankas
2010-09-22
Po mėnesio (nuo 2002 m. liepos 1 d.) senos laidos 100 Lt banknotai bus priimami tik Lietuvos banko kasoje Vilniuje ir jo skyriuose Kaune bei Klaipėdoje. 1991 m. laidos 100 Lt banknotai Lietuvos banke bus keičiami be užmokesčio ir neribotą laiką

Po mėnesio (nuo 2002 m. liepos 1 d.) senos laidos 100 Lt banknotai bus priimami tik Lietuvos banko kasoje Vilniuje ir jo skyriuose Kaune bei Klaipėdoje. 1991 m. laidos 100 Lt banknotai Lietuvos banke bus keičiami be užmokesčio ir neribotą laiką.

Naujieji 100 Lt banknotai į apyvartą buvo išleisti 2000 m. spalio 16 d. Jie dabar sudaro 98 proc. visų apyvartoje esančių 100 Lt nominalo banknotų. Iš viso apyvartoje dabar yra 14,4 mln. vnt. 100 Lt banknotų. 100 Lt banknotas yra populiariausiais ir sudaro 46 proc. nuo visų apyvartoje esančių banknotų sumos.

Naujuosius 100 Lt banknotus spausdino Šveicarijos banknotų spaustuvė “Orell Fussli Security Printing”. Spausdinant šiuos banknotus, jų apsaugai kartu su tradicinėmis panaudotos ir naujos efektyvios apsaugos priemonės: optiškai kintantis nominalo skaičius (lėtai vartant banknotą keičia spalvą iš auksinės į žalią), mikroperforacija (skaičius 100, sudarytas iš mažų skylučių ir matomas pakėlus banknotą prieš šviesą), taip pat portretinis vandens ženklas, apsauginis siūlelis ir kt.