Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Apsvarstyti AB Vilniaus banko inspektavimo, vykusio 2004 m. kovo 29 d. – gegužės 14 d. rezultatai. Bankas įpareigotas apsvarstyti inspektavimo pastabas dėl abejotinų aktyvų grupavimo, parengti ir