Lietuvos bankas
2010-09-22
2004 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 18,2 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 120,9 mln. litų arba 0,7 procento. Pinigai apyvartoje per mėnesį padidėjo 17,6 mln. litų (0,4 proc.). Indėliai iki pareikalavimo padidėjo 140,3 mln. litų (2,4 proc.), iš jų nefinansinių įmonių sumažėjo

2004 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 18,2 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 120,9 mln. litų arba 0,7 procento.

Pinigai apyvartoje per mėnesį padidėjo 17,6 mln. litų (0,4 proc.). Indėliai iki pareikalavimo padidėjo 140,3 mln. litų (2,4 proc.), iš jų nefinansinių įmonių sumažėjo 2,6 mln. litų, o fizinių asmenų bei kitų institucijų atitinkamai padidėjo 28,5 ir 114,4 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 30,0 mln. litų (0,7 proc.). Nefinansinių įmonių šie indėliai sumažėjo 4,5 mln. litų, o fizinių asmenų padidėjo 42,6 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 67,1 mln. litų (1,8 proc.), iš jų nefinansinių įmonių padidėjo 13,6 mln. litų, o fizinių asmenų sumažėjo 64,1 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas gegužės mėn. sumažėjo 130,2 mln. litų (1,9 proc.), iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui atitinkamai padidėjo 248,0 mln. litų (1,9 proc.) ir 378,2 mln. litų (6,2 proc.).

Vidaus kreditas padidėjo 350,2 mln. litų (2,5 proc.), iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 56,9 mln. litų (5,4 proc.). Pretenzijos privačiam sektoriui bei pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms atitinkamai padidėjo 308,7 mln. litų (2,4 proc.) ir 111,2 mln. litų (7,5 proc.).

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 042004 05Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 840,16 709,9-130,2-1,9
Užsienio turtas12 920,213 168,1248,01,9
Įsipareigojimai užsieniui6 080,06 458,2378,26,2
VIDAUS KREDITAS13 807,914 158,1350,22,5
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-1 044,0-1 100,9-56,9-5,4
Pretenzijos vietiniams valdymo organams374,2361,6-12,6-3,4
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
101,4101,2-0,2-0,2
Pretenzijos privačiam sektoriui12 894,813 203,4308,72,4
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 481,51 592,7111,27,5
PINIGAI10 306,710 464,7158,01,5
Pinigai apyvartoje4 566,64 584,317,60,4
Indėliai iki pareikalavimo5 740,15 880,4140,32,4
KVAZIPINIGAI7 733,07 695,9-37,1-0,5
Indėliai užsienio valiutomis3 680,83 613,7-67,1-1,8
Terminuotieji ir taupomieji indėliai4 052,24 082,230,00,7
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)2 608,22 707,499,23,8

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.