Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Leista AB bankui „Hansabankas“ įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimui nuo 435 332 320 Lt iki 485 332 320 Lt. 2) Patvirtintos Banko vadovų rinkimo

1) Leista AB bankui „Hansabankas“ įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimui nuo 435 332 320 Lt iki 485 332 320 Lt.

2) Patvirtintos Banko vadovų rinkimo ar skyrimo taisyklės bei kredito įstaigos vadovo anketos forma, kurie pakeitė iki šiol galiojusius atitinkamus teisės aktus.

Naujosios taisyklės patvirtintos įgyvendinant atitinkamas naujų Lietuvos Respublikos bankų ir Lietuvos Respublikos Centrinės kredito unijos įstatymų nuostatas.

3) Apsvarstyti Šilutės kredito unijos inspektavimo, vykusio 2004 m. gegužės mėn., rezultatai.

Kredito unija įspėta dėl veiklos trūkumų ir pažeidimų bei įpareigota juos pašalinti: įvertinti nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus, paskolų komitetui didesnį dėmesį skirti skolininko būklės vertinimui.

4) Išduota licencija kredito unijai „Gargždų taupa“, suteikianti teisę nuo kredito unijos įregistravimo dienos verstis įstatymuose ir kredito unijos įstatuose nustatyta veikla.

Kredito unija „Gargždų taupa“ yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai suorganizuota Klaipėdos rajono žemdirbių kredito įstaiga.

5) Nutarta paskelbti ir išleisti į apyvartą 50 litų sidabro proginę monetą, skirtą Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansambliui (iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“), mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą nuo 2004 m. birželio 22 d.

Monetos išleidimo į apyvartą dieną 9.30 val. Lietuvos banko muziejuje (Totorių g. 2) įvyks monetos pristatymas.