Lietuvos bankas
2010-09-22

Gerokai padidėjęs užsienio prekybos deficitas lėmė tolesnį šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos neigiamo balanso didėjimą. 2004 m. balandžio mėn. einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 985,7 mln. litų. Palyginti su 2004 m. kovo mėn., ESD

Gerokai padidėjęs užsienio prekybos deficitas lėmė tolesnį šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos neigiamo balanso didėjimą. 2004 m. balandžio mėn. einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 985,7 mln. litų. Palyginti su 2004 m. kovo mėn., ESD padidėjo 453,9 mln. litų, o, palyginti su 2003 m. balandžio mėn., – 390,4 mln. litų.

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2004 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., prekių eksportas padidėjo 2,4 procento, o importas – 19,1 procento (neįskaitant mineralinių produktų, prekių eksportas padidėjo 11,6%, o prekių importas – 19,5%). 2004 m. balandžio mėn., palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 34,1 procento, o importas – 31,1 procento. Palyginti su kovo mėn., balandžio mėn. daugiausia padidėjo paruoštų maisto produktų eksportas (35,9%) ir transporto priemonių importas (43%).

2004 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 0,3 procento, o paslaugų importas – 2,8 procento. Teigiamas paslaugų balansas padidėjo 8,4 mln. litų ir sudarė 136,8 mln. litų. Palyginti su 2003 m. balandžio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 11,7 procento, o paslaugų importas – 21,4 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 10 mln. litų.

Palyginti su 2004 m. kovo mėn., balandžio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) kiek sumažėjo ir buvo 233,3 mln. litų. Balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., sumažėjo Vyriausybės išmokėtos palūkanos nerezidentams už išleistus skolos vertybinius popierius, tačiau padidėjo dividendų išmokos nerezidentams už tiesiogines užsienio investicijas privačiame sektoriuje. Dėl minėtų pokyčių 2004 m. balandžio mėn. bendras neigiamas pajamų balansas buvo 172,6 mln. litų. Palyginti su kovo mėn., jis padidėjo tik 2,8 mln. litų, o, palyginti su 2003 m. balandžio mėn., – 65,2 mln. litų.

2004 m. balandžio mėn. teigiamas einamųjų pervedimų balansas sudarė 68,7 mln. litų. Palyginti su praėjusių metų balandžio mėn., šis balansas padidėjo 12,7 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas 2004 m. balandžio mėn. buvo teigiamas ir siekė 887,8 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, tiek šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas (423,3 mln. Lt), tiek ir nerezidentų investicijų srautas Lietuvoje (672,9 mln. Lt) balandžio mėn. rodė bendras grynąsias įplaukas.

2004 m. balandžio mėn. grynosios įplaukos iš Vyriausybei priklausančio užsienio turto sudarė 172,6 mln. litų. Dėl nerezidentų grąžintų paskolų ir sumažėjusių vienos nakties indėlių užsienio bankuose sumažėjo šalies komercinių bankų užsienio turtas (grynosios įplaukos sudarė 175,1 mln. Lt).

2004 m. balandžio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo teigiamas (331,2 mln. Lt). Tai lėmė reinvesticijos ir iš investuotojų gautos paskolos. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos balandžio mėn. sudarė 320,8 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas balandžio mėn. buvo neigiamas (-155,7 mln. Lt). Taip atsitiko dėl to, kad dalį Lietuvos euroobligacijų nerezidentai pardavė šalies komerciniams bankams.

Kitų investicijų srautas Lietuvoje balandžio mėn. buvo teigiamas (456 mln. Lt). Šių investicijų įplaukas lėmė investicijos bankų sektoriuje (padidėję nerezidentų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučiai), gautos užsienio paskolos ir prekybinis kreditas kituose sektoriuose. Kitų investicijų srautas Lietuvoje mažėjo dėl Vyriausybės grąžintų anksčiau gautų užsienio paskolų (196,3 mln. Lt).

2004 m. balandžio mėn. toliau didėjo oficialiosios tarptautinės atsargos. Jų srautas mokėjimų balanse buvo teigiamas (217,5 mln. Lt). Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastis buvo 132,4 mln. litų padidėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Atsargas taip pat didino Lietuvos banko operacijos užsienio valiuta su centrinės valdžios institucijomis ir komerciniais bankais. Balandžio mėn. komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 32,8 mln. litų daugiau negu nupirko.

Oficialiąsias tarptautines atsargas 12,3 mln. litų sumažino dėl perkainojimo sumažėjusi aukso atsargų vertė.