Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 234,1 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, komercinių bankų tiksliniai indėliai, privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir nebankinių finansinių institucijų indėliai iki

Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 234,1 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, komercinių bankų tiksliniai indėliai, privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir nebankinių finansinių institucijų indėliai iki pareikalavimo atitinkamai sumažėjo 237,1, 18,5, 11,6 ir 3,9 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 37,2 mln. litų. Pinigų atsargą mažino tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 373,2 mln. litų daugiau nei nupirko, o mažėjimą slopino padidėjusios operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir nerezidentais.

Gegužės mėnesį užsienio turtas sumažėjo 201,3 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai padidėjo 15,6 mln. litų.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 042004 05Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 927,39 726,0-201,3-2,0
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
4,14,1--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
10,810,80,00,1
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,90,00,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS209,1226,817,78,5
IŠ VISO TURTO10 161,29 977,7-183,6-1,8
PINIGŲ ATSARGA6 317,26 083,0-234,1-3,7
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 008,85 046,137,20,7
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI291,4333,141,714,3
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 794,92 810,515,60,6
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,129,10,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS706,6700,9-5,7-0,8
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI22,121,0-1,0-4,7
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ10 161,29 977,7-183,6-1,8

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 042004 05Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
102,499,3-3,1-3,0

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.