Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos bankas pirmą kartą viešai paskelbė Europos centrinio banko (ECB) ketvirtinio biuletenio vertimą lietuvių kalba. 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus Europos sąjungos (ES) nare Lietuvos bankas prisijungė prie Europos centrinių bankų sistemos (ECBS),