Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Apsvarstyti Vokietijos Federacinės Respublikos banko VEREINS-UND WESTBANK AG Vilniaus skyriaus, 2004 m. gegužės mėn. vykusio inspektavimo rezultatai. 2) Patvirtinti valstybės įmonės „Lietuvos

1) Apsvarstyti Vokietijos Federacinės Respublikos banko VEREINS-UND WESTBANK AG Vilniaus skyriaus, 2004 m. gegužės mėn. vykusio inspektavimo rezultatai.

2) Patvirtinti valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ įstatai.

Nauja įmonės įstatų redakcija patvirtinta derinant ją su naujai priimtu LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu.

3) Patvirtintos Banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo taisyklės.

Taisyklės patvirtintos siekiant užtikrinti, kad sudarius sandorius dėl banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo, banko veikla išliktų stabili ir patikima, o priežiūrai nekiltų kliūčių efektyviai vykdyti savo funkcijas.

Nuo Lietuvos įstojimo į ES dienos įsigaliojęs naujos redakcijos Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bankų įstatymas numato, kad bankai turi teisę apsispręsti patys nevykdyti atitinkamos veiklos ir sudaryti sandorius su kitais asmenimis dėl šių paslaugų teikimo bankui. Pastaruoju metu bankai pradėjo aktyviau sudaryti tokius sandorius ir pirkti paslaugas, susijusias su grynųjų pinigų inkasacijos, informacinių sistemų priežiūra, programinės įrangos kūrimu ir kt., o ateityje šie procesai, kaip rodo užsienio šalių patirtis, gali toliau stiprėti.

4) Patvirtinta apyvartinių euro centų ir eurų monetų nacionalinės pusės (averso) gipsinių modelių sukūrimo viešų konkursų organizavimo, jų rezultatų apibendrinimo ir geriausiai pripažintų autorių darbų apmokėjimo tvarka.

Lietuvos banko Pinigų projektavimo ir gamybos komisijoje šiais metais buvo svarstyta apyvartinių euro centų ir eurų monetų, kurias išleistų Lietuvos bankas į apyvartą išleidžiant eurą, nacionalinės pusės (averso) tematika. Atsižvelgiant į ilgametes lietuviškų monetų kaldinimo tradicijas, siekiančias viduramžius, nacionalinėje pusėje ir atliktus visuomenės nuomonės tyrimus, būsimose lietuviškų eurų monetose nutarta atvaizduoti modifikuotą valstybės herbą arba jo simbolį Vytį.