Lietuvos bankas
2010-09-22

2004 m. gegužės mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 770,8 mln. litų (2 829,8 mln. eurų, arba 3 475,4 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 188,8 mln. litų, arba 1,9 procento.Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo

 2004 m. gegužės mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 770,8 mln. litų (2 829,8 mln. eurų, arba 3 475,4 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 188,8 mln. litų, arba 1,9 procento.

Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastys buvo tos, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 373,2 mln. litų daugiau negu pardavė ir 11,6 mln. litų sumažėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis. Oficialiąsias tarptautines atsargas padidino Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis (203,5 mln. litų) ir gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2004 043 408,72 884,59 959,5210,70,1860,80,19 747,91 592,5945,2647,38 155,4--
2004 053 475,42 829,89 770,8205,90,1860,20,19 564,71 100,2793,9306,48 464,4--
2004 05 - 04
Pokytis:mln. Lt66,7-54,7-188,8-4,8--0,60,0-183,3-492,3-151,4-340,9309,0--
procentais2,0-1,9-1,9-2,3--78,8-3,0-1,9-30,9-16,00,5 k3,8--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.