Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Apsvarstyti AB VB būsto kreditų ir obligacijų banko inspektavimo, vykusio 2004 m. balandžio 13–28 d. rezultatai. Bankas įspėtas ir įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus

1) Apsvarstyti AB VB būsto kreditų ir obligacijų banko inspektavimo, vykusio 2004 m. balandžio 13–28 d. rezultatai.

Bankas įspėtas ir įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus: užtikrinti Lietuvos bankui teikiamų ataskaitų sudarymo teisingumą, veiksmingą vidaus kontrolės funkcionavimą, užtikrinti, kad į paskolų rizikos duomenų bazę duomenys būtų teikiami pagal nustatytus reikalavimus.

2) Lietuvos bankas apsvarstė užsienio atsargų investavimo strategiją ir ją pakoregavo atsižvelgdamas į situaciją tarptautinėse finansų rinkose.

3) Klausimas dėl akcinės bendrovės „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ nebuvo svarstomas.