Lietuvos bankas
2010-09-22

2004 m. balandžio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 18,0 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 90,8 mln. litų arba 0,5 procento. Pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo per mėnesį padidėjo 5,7 mln. litų (0,1 proc.). Indėliai iki pareikalavimo padidėjo 3,2 mln. litų (0,1 proc.), iš jų

2004 m. balandžio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 18,0 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 90,8 mln. litų arba 0,5 procento.

Pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo per mėnesį padidėjo 5,7 mln. litų (0,1 proc.). Indėliai iki pareikalavimo padidėjo 3,2 mln. litų (0,1 proc.), iš jų nefinansinių įmonių sumažėjo 119,6 mln. litų, o fizinių asmenų bei kitų institucijų atitinkamai padidėjo 57,5 ir 65,4 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 78,3 mln. litų (2,0 proc.). Nefinansinių įmonių šie indėliai padidėjo 39,9 mln. litų, o fizinių asmenų – 47,6 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 3,6 mln. litų (0,1 proc.), iš jų nefinansinių įmonių sumažėjo 94,6 mln. litų, o fizinių asmenų padidėjo 95,8 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas balandžio mėn. sumažėjo 298,6 mln. litų (4,2 proc.), iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui atitinkamai padidėjo 63,2 mln. litų (0,5 proc.) ir 361,8 mln. litų (6,3 proc.).

Vidaus kreditas padidėjo 425,3 mln. litų (3,2 proc.), iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 75,6 mln. litų (7,8 proc.). Pretenzijos privačiam sektoriui bei pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms atitinkamai padidėjo 482,6 mln. litų (3,9 proc.) ir 15,8 mln. litų (1,1 proc.).

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 032004 04Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 138,76 840,1-298,6-4,2
Užsienio turtas12 856,912 920,263,20,5
Įsipareigojimai užsieniui5 718,26 080,0361,86,3
VIDAUS KREDITAS13 382,613 807,9425,33,2
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-968,4-1 044,0-75,6-7,8
Pretenzijos vietiniams valdymo organams372,7374,21,50,4
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

100,5101,40,90,9
Pretenzijos privačiam sektoriui12 412,212 894,8482,63,9
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 465,71 481,515,81,1
PINIGAI10 297,810 306,78,90,1
Pinigai apyvartoje4 561,04 566,65,70,1
Indėliai iki pareikalavimo5 736,95 740,13,20,1
KVAZIPINIGAI7 651,17 733,081,91,1
Indėliai užsienio valiutomis3 677,23 680,83,60,1
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 973,94 052,278,32,0
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)2 572,32 608,235,91,4

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.