Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Patvirtintos Lietuvos banko ir mokėjimo sistemos LITAS dalyvių dienos ir vienos nakties atpirkimo sandorių sudarymo ir vykdymo taisyklės. Taisyklės patvirtintos siekiant mokėjimo sistemoje LITAS įdiegti

9) Padaryti pakeitimai proginių monetų, planuojamų išleisti 2004–2005 metais, plane.

Atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju metu pastebimas padidėjęs susidomėjimas lietuviškomis proginėmis monetomis ir jau parduotos visos proginės monetos, skirtos XXVIII Olimpiados žaidynėms Atėnuose (išleista 2003 m. spalio mėn.), Trakų salos piliai (iš serijos ,,Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“) (išleista 2002 m. rugsėjo mėn.), Vilniaus katedrai (iš serijos ,,Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“) (išleista 2003 m. liepos mėn.), o taip pat ir visas Vilniaus universiteto 425-erių metų sukakčiai skirtų sidabrinių monetų tiražas (išleista 2004 m. balandžio mėn.), nutarta 500 vnt. padidinti kai kurių 2005 metais numatomų išleisti proginių monetų tiražus.

Taip pat nutarta pakeisti proginės monetos, skirtos Kuršių nerijai (UNESCO pasaulio paveldas), statusą ir išleisti ją atskirai, nedalyvaujant tarptautinėje programoje, o monetos nominalą iš 5 Lt pakeisti į 50 Lt. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad tarptautines proginių monetų programas rengianti Vokietijos kompanija WCA neribotam laikui atidėjo programos, skirtos UNESCO pasaulio paveldui, įgyvendinimą.