Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 101,9 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir komercinių bankų tiksliniai indėliai atitinkamai padidėjo 57,4

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 101,9 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir komercinių bankų tiksliniai indėliai atitinkamai padidėjo 57,4 ir 30,0 ir 18,5 mln. litų. Pinigų atsargą 66,1 mln. litų didino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir tai, kad Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos 32,8 mln. litų daugiau nei pardavė.

Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai balandžio mėn. atitinkamai padidėjo 201,3 mln. litų ir 29,4 mln. litų.

Lietuvos banko balansas

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 032004 04Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 726,09 927,3201,32,1
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
5,44,1-1,4-25,0
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
10,010,80,88,0
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,90,00,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS199,4209,19,74,9
IŠ VISO TURTO9 950,710 161,2210,52,1
PINIGŲ ATSARGA6 215,36 317,2101,91,6
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 978,85 008,830,00,6
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI159,3291,4132,182,9
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 765,52 794,929,41,1
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,129,10,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS762,1706,6-55,5-7,3
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI19,422,12,713,9
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 950,710 161,2210,52,1

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 032004 04Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
116,7102,4-14,3-12,2

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.