Lietuvos bankas
2010-09-22

2004 m. kovo mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 531,8 mln. litų. Palyginti su 2004 m. vasario mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 237,1 mln. litų, o

2004 m. kovo mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 531,8 mln. litų. Palyginti su 2004 m. vasario mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 237,1 mln. litų, o palyginti su 2003 m. kovo mėn., sumažėjo 159,3 mln. litų. ESD padidėjo dėl didesnio išaugusio prekių importo bei padidėjusio neigiamo pajamų balanso. Turimais mėnesiniais mokėjimų balansų duomenimis, pirmojo šių metų ketvirčio ESD sudarė 928,7 mln. litų, arba 7 proc. numatomo šio laikotarpio BVP1 (2003 m. pirmąjį ketvirtį ESD sudarė 3,8 % BVP).

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2004 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., prekių eksportas padidėjo 5,2 procento, o importas – 12,1 procento. 2004 m. kovo mėn., palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 14,7 procento, o importas – 10,3 procento. 2004 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2003 m. pirmuoju ketvirčiu, prekių eksportas ir importas padidėjo ir sudarė atitinkamai 8,5 ir 11,3 procento (pirmąjį 2003 m. pirmąjį ketvirtį atitinkamai – raidos tempai siekė 21 ir 9,6 % procento). Spartesnį prekių importo ir užsienio prekybos deficito padidėjimą lėmė gerokai padidėjęs investicinių ir vartojimo prekių importas.

Šių metų kovo mėn., palyginti su vasario mėn., kovą paslaugų eksportas padidėjo 23 procentais, o paslaugų importas – 36,1 procento. Teigiamas paslaugų balansas sumažėjo 3,5 mln. litų ir sudarė 128,4 mln. litų. Palyginti su 2003 m. kovo mėn., paslaugų eksportas padidėjo 7,2 procento, o paslaugų importas – 14,1 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 11,4 mln. litų.

2004 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) padidėjo 106,8 mln. litų. Kovo mėn., palyginti su vasario mėn., už Vyriausybės išleistus skolos vertybinius popierius išmokėtų palūkanų suma padidėjo 62 mln. litų. Lyginamuoju laikotarpiu padaugėjo tiesioginių užsienio investuotojų reinvesticijų padidėjo ir tiesioginių užsienio investuotojų reinvesticijų mastas. Daugiausia dėl minėtų pokyčių šių metų kovo mėn. bendras neigiamas pajamų balansas sudarė 169,8 mln. litų. Palyginti su vasario mėn., jis padidėjo 98 mln. litų, o palyginti su 2003 m. kovo mėn., sumažėjo 212,2 mln. litų.

2004 m. kovo mėn. teigiamas einamųjų pervedimų balansas sudarė 75,4 mln. litų ir, o palyginti su vasario mėn., padidėjo 26,9 mln. litų. Šis balansas buvo 28 mln. litų didesnis negu 2003 m. kovo mėnesį praėjusių metų kovą.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas 2004 m. kovo mėn. buvo teigiamas ir siekė 493,5 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) kovo mėn. padidėjo 340,9 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai – 1,4 mlrd. litų.

2004 m. kovo mėn. Vyriausybei priklausantis užsienio turtas padidėjo 552,5 mln. litų, o šalies komercinių bankų užsienio turtas sumažėjo 45,984,8 mln. litų (daugiausia dėl to, kad užsienio bankuose sumažėjo terminuotųjų indėlių). Kitų sektorių užsienio turtas sumažėjo 126,7 mln. litų.

2004 m. kovo mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo teigiamas, t. y. 300,4 mln. litų. Tai lėmė už AB ,,Lietuvos dujos“ privatizavimą gautos įplaukos ir padidėjusios nerezidentų reinvesticijos.

Kaip ir praėjusių metų kovo mėn., šių metų kovo mėn. nerezidentams buvo išplatinta nauja Vyriausybės euroobligacijų emisija, todėl investicijų portfelio srautas Lietuvoje kovo mėn. siekė 1,4 mlrd. litų. Kitų investicijų srautas Lietuvoje kovo mėn. buvo neigiamas (–297,2 mln. Lt). Šios investicijos sumažėjo dėl mažesnių investicijų bankų sektoriuje – sumažėjusių nerezidentų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučių.

2004 m. kovo mėn. oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse buvo teigiamas (padidėjo 602,6 mln. Lt). Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastis buvo ta, kad į centrinės valdžios sąskaitas Lietuvos banke buvo pervestos lėšos, gautos tarptautinėse rinkose išplatinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 10 metų trukmės 600 mln. eurų vertės euroobligacijų emisiją. Atsargas taip pat didino tai, kad kovo mėn. komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 27,6 mln. litų daugiau negu nupirko, ir 27,4 mln. litų padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiuta bei ir Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiuta.