Lietuvos bankas
2010-09-22

2004 m. balandžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 959,5 mln. litų (2 884,5 mln. eurų, arba 3 408,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 211,8 mln. litų, arba 2,2 procento. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų

2004 m. balandžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 959,5 mln. litų (2 884,5 mln. eurų, arba 3 408,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 211,8 mln. litų, arba 2,2 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo 132,4 mln. litų padidėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Atsargas taip pat didino Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su centrinės valdžios institucijomis ir komerciniais bankais. Balandžio mėn. komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 32,8 mln. litų daugiau negu nupirko.

Oficialiąsias tarptautines atsargas 12,3 mln. litų sumažino dėl perkainojimo sumažėjusi aukso atsargų vertė.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2004 033 443,62 823,19 747,8223,00,1860,20,19 524,61 815,7934,0881,67 708,9--
2004 043 408,72 884,59 959,5210,70,1860,80,19 747,91 592,5945,2647,38 155,4--
2004 04 - 03
Pokytis:mln. Lt-34,961,3211,8-12,30,00,60,0223,4-223,111,2-234,3446,5--
procentais-1,02,22,2-5,50,0367,21,92,3-12,31,20,7 k5,8--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.