Lietuvos bankas
2010-09-22

2004 m. kovo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 17,9 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 522,4 mln. litų arba 3,0 procento. Pinigai apyvartoje per mėnesį sumažėjo 39,7 mln. litų (0,9 proc.). Indėliai iki pareikalavimo padidėjo 40,6 mln. litų (0,7 proc.), iš jų nefinansinių įmonių ir fizinių

2004 m. kovo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 17,9 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 522,4 mln. litų arba 3,0 procento.

Pinigai apyvartoje per mėnesį sumažėjo 39,7 mln. litų (0,9 proc.). Indėliai iki pareikalavimo padidėjo 40,6 mln. litų (0,7 proc.), iš jų nefinansinių įmonių ir fizinių asmenų atitinkamai padidėjo 32,0 ir 7,4 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 200,1 mln. litų (5,3 proc.). Nefinansinių įmonių šie indėliai padidėjo 116,4 mln. litų, o fizinių asmenų – 97,8 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 321,5 mln. litų (9,6 proc.), iš jų nefinansinių įmonių ir fizinių asmenų atitinkamai padidėjo 215,1 ir 88,1 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas kovo mėn. padidėjo 1,0 mlrd. litų (16,3 proc.), iš jo užsienio turtas padidėjo 646,0 mln. litų (5,3 proc.), o įsipareigojimai užsieniui sumažėjo 355,3 mln. litų (5,8 proc.).

Vidaus kreditas sumažėjo 443,0 mln. litų (3,2 proc.), iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 762,4 mln. litų (4,7 karto). Pretenzijos privačiam sektoriui bei pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms atitinkamai padidėjo 295,9 ir 58,8 mln. litų (2,4 ir 4,2 proc.).

Pagrindinė grynojo užsienio turto didėjimo ir grynųjų pretenzijų centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams mažėjimo priežastis buvo ta, kad į centrinės valdžios sąskaitas Lietuvos banke buvo pervesta dalis lėšų, gautų tarptautinėse rinkose išplatinus Lietuvos Vyriausybės 10 metų trukmės 600 mln. eurų euroobligacijų emisiją.

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 022004 03Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 137,47 138,71 001,316,3
Užsienio turtas12 210,912 856,9646,05,3
Įsipareigojimai užsieniui6 073,55 718,2-355,3-5,8
VIDAUS KREDITAS13 825,513 382,6-443,0-3,2
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-206,0-968,4-762,4-370,0
Pretenzijos vietiniams valdymo organams381,2372,7-8,5-2,2
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

127,2100,5-26,7-21,0
Pretenzijos privačiam sektoriui12 116,312 412,2295,92,4
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 406,91 465,758,84,2
PINIGAI10 297,010 297,80,80,0
Pinigai apyvartoje4 600,74 561,0-39,7-0,9
Indėliai iki pareikalavimo5 696,35 736,940,60,7
KVAZIPINIGAI7 129,57 651,1521,67,3
Indėliai užsienio valiutomis3 355,83 677,2321,59,6
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 773,83 973,9200,15,3
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)2 536,42 572,335,91,4

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.