Lietuvos bankas
2010-09-22

Visuose komerciniuose bankuose 2003 m. metinių finansinių ataskaitų auditą atliko tarptautinės audito firmos. Dėl visų bankų, išskyrus AB banko NORD/LB Lietuva, metinių

Visuose komerciniuose bankuose 2003 m. metinių finansinių ataskaitų auditą atliko tarptautinės audito firmos. Dėl visų bankų, išskyrus AB banko NORD/LB Lietuva, metinių finansinių ataskaitų buvo pareikštos nuomonės be išlygų. Išsami audituotų 2003 m. kredito įstaigų veiklos rezultatų apžvalga pateikiama Lietuvos banko interneto svetainės skyriuje „Kredito įstaigos (18.7 KB download icon)".