Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Leista kredito unijai Zanavykų bankelis įregistruoti įstatų pakeitimus, kurie padaryti siekiat suderinti kai kurias kredito unijos įstatų nuostatas su Civiliniu kodeksu bei kredito unijos buveinės adreso pasikeitimu. 2) Patvirtinta išlaidų

1) Leista kredito unijai Zanavykų bankelis įregistruoti įstatų pakeitimus, kurie padaryti siekiat suderinti kai kurias kredito unijos įstatų nuostatas su Civiliniu kodeksu bei kredito unijos buveinės adreso pasikeitimu.

2) Patvirtinta išlaidų kompensavimo tvarka, reglamentuojanti Lietuvos banko įstatymo, kuris įsigalios nuo 2004 m. gegužės 1 d. nuostatas.

Įstatymas numato, kad Lietuvos bankas jame dirbantiems bei dirbusiems Lietuvos banko tarnautojams išmoka kompensaciją, lygią jų išlaidoms, turėtoms dėl iškeltų baudžiamųjų ar administracinių teisės pažeidimų bylų ar kitų su tokiomis veikomis susijusių teisėsaugos institucijų veiksmų, arba dėl jiems pareikštų civilinių ieškinių už vykdant tarnybos pareigas, susijusias su priežiūros funkcijų atlikimu, atliktas veikas. Lietuvos banke dirbantis ar dirbęs Lietuvos banko tarnautojas privalo grąžinti Lietuvos banko jam išmokėtą šiame įstatyme nustatytą kompensaciją kai jis, išnagrinėjus baudžiamąją ar administracinių teisės pažeidimų bylą, pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką ar administracinį teisės pažeidimą arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl žalos padarymo.

3) Įvertinus konkursinius 50 Lt proginės monetos, skirtos Kuršių nerijai („UNESCO pasaulio paveldas“), grafinius projektus, nutarta tolesnius monetos sukūrimo darbus tęsti su dailininku Rytu Jonu Belevičiumi.

Monetą į apyvartą numatoma išleisti 2004 m. IV ketvirtyje.

4) Nutarta įpareigoti Lietuvos banko įgaliotinį visuotiniame akcinės bendrovės ,,Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas” (toliau – depozitoriumas) akcininkų susirinkime balsuoti už tai, kad 2003 m. depozitoriumo grynasis pelnas (t.y. 654999 Lt) būtų paskirstyti taip: dividendams būtų skiriama 80,01 proc., darbuotojų premijoms – 14,19 proc., metiniams išmokėjimams (tantjemoms) valdybos nariams – 5,80 proc. grynojo pelno.

Taip pat nuspręsta deleguoti į depozitoriumo naujos sudėties 6 narių valdybą šiuo atstovus: Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamento direktorių Kazimierą Ramoną, Lietuvos banko Rinkos operacijų departamento direktoriaus pavaduotoją Dainių Grikinį, depozitoriumo prezidentą Artūrą Kelerą, Lietuvos banko valdybos narį Eduardą Vilkelį.