Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 113,0 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 139,0 ir 27,4 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai sumažėjo 53,7

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 113,0 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 139,0 ir 27,4 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai sumažėjo 53,7 mln. litų.

Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai kovo mėn. atitinkamai padidėjo 724,0 mln. litų ir 601,3 mln. litų. Pagrindinė šio didėjimo priežastis buvo ta, kad į centrinės valdžios sąskaitas Lietuvos banke buvo pervesta dalis lėšų, gautų tarptautinėse rinkose išplatinus Lietuvos Vyriausybės 10 metų trukmės 600 mln. eurų euroobligacijų emisiją.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 022004 03Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 001,99 726,0724,08,0
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
5,45,4--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
9,710,00,32,7
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,9-0,0-0,2
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS213,2199,4-13,7-6,4
IŠ VISO TURTO9 240,29 950,7710,57,7
PINIGŲ ATSARGA6 102,26 215,3113,01,9
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 032,64 978,8-53,7-1,1
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI155,6159,33,72,4
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 164,32 765,5601,327,8
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,029,10,10,3
KAPITALO SĄSKAITOS770,3762,1-8,2-1,1
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI18,719,40,73,6
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 240,29 950,7710,57,7

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 022004 03Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
119,4116,7-2,7-2,3

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.