Lietuvos bankas
2010-09-22

2004 m. vasario mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 294,7 mln. litų. Palyginti su 2004 m. sausio mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 192,4 mln. litų, o palyginti su 2003 m. vasario mėn., - 325,3

2004 m. vasario mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 294,7 mln. litų. Palyginti su 2004 m. sausio mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 192,4 mln. litų, o palyginti su 2003 m. vasario mėn., – 325,3 mln. litų. ESD išaugo dėl prekių importo padidėjimo.

Statistikos departamento duomenimis, 2004 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., prekių eksportas padidėjo 7,3 procento, o importas –12,9 procento. 2004 m. vasario mėn., palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 8,3 procento, o importas –
17 procentų.

Šių metų vasario mėn., palyginti su sausio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 2 procentais, o paslaugų importas – 23 procentais. Teigiamas paslaugų balansas sumažėjo 40,6 mln. litų ir sudarė 131,9 mln. litų. Palyginti su 2003 m. vasario mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 2,8 procento, o paslaugų importas padidėjo 6,9 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 28,1 mln. litų. Vasario mėn. toliau didėjo transporto paslaugų eksportas, tačiau sumažėjo kelionių paslaugų eksportas.

2004 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., teigiamas darbo pajamų balansas padidėjo 15,2 mln. litų, o išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) padidėjo 29,6 mln. litų (daugiausia dėl išmokėtų palūkanų už Vyriausybės išleistus skolos vertybinius popierius). Dėl padidėjusio neigiamo investicijų pajamų balanso šių metų vasario mėn. bendras neigiamas pajamų balansas sudarė 71 mln. litų. Palyginti su sausio mėn., jis padidėjo 16,7 mln. litų, o palyginti su 2003 m. vasario mėn., sumažėjo 66,4 mln. litų.

2004 m. vasario mėn. teigiamas einamųjų pervedimų balansas sudarė 48,5 mln. litų ir, palyginti su sausio mėn., padidėjo 9,4 mln. litų. Palyginti su praėjusių metų vasario mėn., šis balansas padidėjo 18 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas 2004 m. vasario mėn. buvo teigiamas ir siekė
171,6 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) vasario mėn. padidėjo 522,6 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai – 390,1 mln. litų.

2004 m. vasario mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 338 mln. litų. Daugiausia padidėjo komercinių bankų terminuotųjų indėlių sąskaitų likučiai užsienio bankuose. Kitų sektorių užsienio turtas padidėjo 184,7 mln. litų.

2004 m. vasario mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo teigiamas ir sudarė 111 mln. litų. Tai lėmė nerezidentų investicijos į akcinį kapitalą ir reinvesticijos.

Tuo tarpu nerezidentų investicijų portfelio srautas Lietuvoje vasario mėn. buvo neigiamas
(–16,8 mln. Lt). 2004 m. vasario mėn. nerezidentų turimų Vyriausybės vertybinių popierių sumažėjo 71 mln. litų. Kitų investicijų srautas Lietuvoje vasario mėn. sudarė 317,9 mln. litų. Šios investicijos padidėjo dėl investicijų bankų sektoriuje – padidėjusių nerezidentų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučių.

2004 m. vasario mėn. oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse buvo neigiamas (sumažėjo 304,1 mln. Lt). Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo priežastis buvo Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis, sumažinusios atsargas 174 mln. litų. Atsargas mažino ir tai, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 155,4 mln. litų daugiau nei pardavė, taip pat 32,2 mln. litų sumažėję Lietuvos banko atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Vasario mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas didino 13 mln. litų padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiuta ir Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiuta.