Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Apsvarstyti Kretingos kredito unijos inspektavimo, vykusio 2004 m. kovo 1-5 d. rezultatai. Kredito unija įspėta dėl veiklos trūkumų ir pažeidimų bei įpareigota juos pašalinti: griežčiau kontroliuoti kredito unijos narių paraiškas dėl savitarpio

1) Apsvarstyti Kretingos kredito unijos inspektavimo, vykusio 2004 m. kovo 1-5 d. rezultatai.

Kredito unija įspėta dėl veiklos trūkumų ir pažeidimų bei įpareigota juos pašalinti: griežčiau kontroliuoti kredito unijos narių paraiškas dėl savitarpio paskolų, užtikrinti, kad būtų teisingai sudaromos Lietuvos bankui teikiamos ataskaitos ir kt.

2) Leista AB bankui „NORD/LB“ įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su banko tarybos narių skaičiaus padidinimu nuo 5 iki 7 narių, termino, kuriam renkamas banko revizoriaus pailginimu ir kt.

3) Leista AB Ūkio bankui steigti atstovybę Kijeve (Ukraina).

AB Ūkio banko atstovybės Kijeve veiklos priežiūrą vykdys Ukrainos nacionalinis bankas.

4) Leista kredito unijai „Sūduvos parama“ ir Kaišiadorių vyskupijos kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus.

Kredito unijos „Sūduvos parama“ įstatų pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad praplėsti narystės kredito unijoje kriterijai. Kaišiadorių vyskupijos kredito unijos įstatų pakeitimai padaryti siekiant suderinti kai kurias jų nuostatas su Civiliniu kodeksu bei galiojančiais įstatymais.

5) Apsvarstyti kredito unijų inspektavimų, vykusių 2004 m. I ketvirtyje rezultatai.

Per šį laikotarpį inspektavimas buvo atliktas septyniose – Žemaitijos valstiečių, „Reiskiai“, Anykščių, Rokiškio, Kvėdarnos, Pakruojo, Kretingos kredito unijose.

Visos kredito unijos vertinimo datai vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Atsižvelgiant į inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus, pateikti nurodymai juos pašalinti.

6) Nutarta paskelbti 50 litų proginę ir 1 lito apyvartinę monetas, skirtas Vilniaus universiteto 425-erių metų sukakčiai, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti jas į apyvartą nuo 2004 m. balandžio 20 d.

50 litų proginė moneta išleidžiama 2000 vnt. tiražu, o 1 lito – 200 000 vnt.

7) Klausimas dėl AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumo“ atidėtas kitam valdybos posėdžiui.