Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos bankas atliko trečiąjį, kartą per metus vykdomą tyrimą, kokie buvo paskolų bei indėlių likučiai ir kaip paskolos bei indėliai buvo pasiskirstę Lietuvos Respublikos apskrityse.

Lietuvos bankas atliko trečiąjį, kartą per metus vykdomą tyrimą, kokie buvo paskolų bei indėlių likučiai ir kaip paskolos bei indėliai buvo pasiskirstę Lietuvos Respublikos apskrityse.

Komerciniai bankai ir užsienio bankų skyriai 2003 m. pabaigoje buvo suteikę 12,1 mlrd. litų paskolų. Palyginti su 2002 metų pabaiga, paskolos išaugo 4,1 mlrd. Lt, arba 52,5 proc. Bankuose laikomų indėlių suma 2003 m. pabaigoje sudarė 13,6 mlrd. Lt ir per metus padidėjo 1,9 mlrd. Lt arba 16,2 proc.

81,1 proc. visų skolininkų buvo tie skolininkai, kurių skolos buvo ne didesnės kaip 20 tūkst. Lt, (2002 m. pabaigoje – 70,5 proc.), tačiau tai tesudarė 3,6 proc. suteiktų paskolų likučio (2002 m. pabaigoje – 2,8 proc.). Iš jų 84,4 proc. skolininkų buvo fiziniai asmenys, kurie palyginti su 2002 metų pabaiga padaugėjo 8,9 procentais. Jų paskolų likutis sudarė 16,9 proc. suteiktų paskolų likučio (sumažėjo 0,3 procento). Daugiausia buvo tokių paskolų (50,2 proc.), kurių likutis siekė 5 ir daugiau mln. Lt (2002 m. pabaigoje – 54,0 proc.).

Daugiausia skolinosi valstybės ir savivaldybės bei privačios įmonės (9,1 mlrd. litų, arba 75,0 proc. visų paskolų likučio). Palyginti su 2002 m. pabaiga, valstybės ir savivaldybės bei privačių įmonių skolinimasis išaugo 3,1 mlrd. Lt.

Indėlius skirstant pagal nuosavybę matyti, jog daugiausia taupė gyventojai. Jie sudarė 96,1 proc. indėlininkų, o jų indėliai – 58,1 proc. indėlių likučio. Daugiausia tarp šių indėlininkų buvo tokių, kurių indėliai siekė nuo 10 iki 30 tūkst. Lt (32,7 proc.). Fizinių asmenų indėliai, kurie viršija milijoną litų, sudarė 2,5 proc. visų indėlių likučio (90 indėlių). 2002 m. pabaigoje indėliai virš milijono sudarė 2,4 proc. visų indėlių likučio (76 indėliai). 78,3 proc. valstybės ir savivaldybės bei privačių įmonių tokio dydžio indėlių grupėje sudarė 81,3 proc. visų indėlių likučio (sumažėjo 2,8 proc.).

Daugiausia paskolų, kaip ir praėjusį tiriamąjį laikotarpį, suteikta Vilniaus apskrityje – 31,8 proc. skolininkų ir 48,6 proc. paskolų likučio. Mažiausiai skolinamasi buvo Tauragės apskrityje – 2,6 proc. skolininkų ir 1 proc. paskolų likučio.

Taupyta daugiausiai taip pat Vilniaus apskrityje. Indėlininkai čia sudarė 39,4 proc. visų indėlininkų, o jų indėliai – 44,5 proc. indėlių likučio. Mažiausiai indėlininkų, kaip ir skolininkų, buvo Tauragės apskrityje – 2,7 proc., o jų indėliai sudarė 1,4 proc. indėlių likučio.